Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: 02633.822441

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC KIỂM LÂM LÂM ĐỒNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC KIỂM LÂM LÂM ĐỒNG

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng được thành lập năm 1976. Là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm: (01 Chi cục trưởng và 02 Phó chi cục trưởng)

STT Họ và tên  Chức vụ Số cơ quan Số ĐTDĐ 
1 Nguyễn Khang Thiên  Chi Cục Trưởng  02633.822 441 0912 785 509
2 Lê Đình Việt  Phó Chi cục Trưởng '' 0914 574 979

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm: Theo Quyết định số 1015/QĐ-SNN ngày 12/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

3. Các phòng  chuyên môn, Đội Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm:

a. Phòng chuyên môn nghiệp vụ (05 phòng):

+ Phòng Hành chính tổng hợp;

Stt Họ và tên Chức vụ Số cơ quan Số ĐTDĐ
1 Nguyễn Thế Thạch  Trưởng phòng  3.822 441 0919 705 560
2 Hoàng Thị Bích Lài  Phó trưởng phòng  3.822 441 0975 583 371

+ Phòng thanh tra pháp chế;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Nguyễn Văn Thanh  Trưởng phòng 3.821 635 0918 564 484
2 Mai Văn Hùng  Phó trưởng phòng 3.821 635 0335841433
3 Nguyễn Minh Thành  Phó trưởng phòng 3.821 635 0982636646

+ Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Hoàng Công Hoài Nam Trưởng phòng  3.755 614 0938 912 665
2 Nguyễn Xuân Đích  Phó trưởng phòng  3.755 614  0968 703 551
3 Dương Văn Hùng  Phó trưởng phòng 3.755 614 0973786799

+ Phòng sử dụng và phát triển rừng;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Đỗ Văn Vui  Trưởng phòng 3. 826 385 0961 713 788
2 Nguyễn Quang Giảng  Phó trưởng phòng 3. 826 385 0919 550 807
3 Huỳnh Minh Hùng  Phó trưởng phòng 3. 826 385 0918 588 442

+ Phòng tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng.

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Phan Công Khả  Trưởng phòng  3.829 899 0918 816 736
2 Hoàng Bá Song  Phó trưởng phòng  3.829 899 01223 842 679
3 Lê Văn Chuyên  Phó trưởng phòng  3.829 899 0918 007 551

b. Đội Kiểm lâm (02 đội):
  -  Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Nguyễn Hoàng Hà   Đội trưởng 3.818858 0908 298 113
2 Vàng Đình Hoàng  Phó Đội trưởng 3.818858 0985 445 622

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Phạm Bá Niên  Đội trưởng 3. 874 218 0913 173 909
2 Đào Xuân Nam  Phó Đội trưởng   0908 900 233

c. Hạt Kiểm lâm trực thuộc (12 Hạt):

Hạt Kiểm lâm huyện, tp trực thuộc bao gồm Hạt Kiểm lâm: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng,  Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

 Stt  Họ và tên   Chức vụ      Đơn vị Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Võ Thanh Sơn  Hạt trưởng Hạt KL Đà Lạt  02633. 822 253  0949 680 888
2 Lê Thái Sơn  Phó Hạt trưởng "    0984 120 246
3 Đồng Văn Lâm  Hạt trưởng Hạt KL Lạc Dương  02633. 839 050  0915 381 665
4 Trịnh Văn Tiến  Phó Hạt trưởng "    0966 109 333
5 Phạm Văn Phương  Phó Hạt trưởng "    0908 375 111
6 Võ Văn Lập  Hạt trưởng Hạt KL Đơn Dương  02633 849 039  0913 780 693
7 Đặng Quốc Thái Bình  Phó Hạt trưởng "     0383 705 456 
8 Nguyễn Văn Trung  Hạt trưởng Hạt KL Đức Trọng  02633. 843 349  02633 906 797
9 Lương Ngọc Phương  Phó Hạt trưởng "    0985 427 555
10 Nguyễn Quốc Hiển  Phó Hạt trưởng "    02633. 702 809
11 Đồng Văn Tuyên  Hạt trưởng Hạt KL Lâm Hà  02633 850 326  0913 183 007
12 Lâm Văn Lộc  Phó Hạt trưởng "    0919 238 106
13 Lê Thành Nhân  Phó Hạt trưởng      0963 487 843
14 Mai Chí Trung  Hạt trưởng Hạt KL Đam Rông  0263.618 022  02633. 707 379
15 Đỗ Đăng Thực  Phó Hạt trưởng "    0918 719 228
16 Phan Đình Phùng  Phó Hạt trưởng "    0906 394 838
17 Nguyễn Đình Thắng  Hạt trưởng  Hạt KL Di Linh  02633 870 337  0913 554 179
18 Tạ Đức Thứ  Phó Hạt trưởng "    0913 859 109
19 Nguyễn Văn Thơi  Phó Hạt trưởng "    0989 248 656
20 Nguyễn Tá Chiến  Hạt trưởng Hạt KL Bảo Lộc  02633 864 123  0937 211 428
21 Hoàng Văn Hải  Phó Hạt trưởng "    02633 517 959
22 Nguyễn Tài Tú  Hạt trưởng Hạt KL Bảo Lâm  02633 877 005  0902 993 706
23 Giáp Văn Tĩnh  Phó Hạt trưởng "    0914 243 494
24 Nguyễn Đình Hậu  Phó Hạt trưởng "    0909 819 893
25 Nguyễn Ngọc Toán  Hạt trưởng Hạt KL Đạ Huoai  02633 874 314  0918 525 730
26  Nguyễn Mạnh Tiến  Phó Hạt trưởng "     0933 021 022
27 Trần Lưu Dũng  Hạt trưởng Hạt KL Đạ Tẻh  02633 880 332  0975 609 145
28 Vũ Văn Nam  Phó Hạt trưởng "    0906 344 048
29 Lê Văn Tần  Hạt trưởng Hạt KL Cát Tiên  02633 884 719  0907 154 307
30 Đinh Quốc Huy  Phó Hạt trưởng "    0915 322 722
Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây