Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC KIỂM LÂM LÂM ĐỒNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHI CỤC KIỂM LÂM LÂM ĐỒNG

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng được thành lập năm 1976. Là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm: (01 Chi cục trưởng và 02 Phó chi cục trưởng) theo QĐ số 1559/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

STT Họ và tên  Chức vụ Số cơ quan Số ĐTDĐ 
1  Vũ Đình Cường  Chi Cục Trưởng  02633.822 441 0916 879 799
2  Lê Đình Việt  Phó Chi cục Trưởng   0914 574 979
3  Võ Thanh Sơn  Phó Chi cục Trưởng   0949 680 888

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm:
 Theo Quyết định số 1015/QĐ-SNN ngày 12/8/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm: Theo Quyết định số 1292/QĐ-SNN ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

3. Các phòng  chuyên môn, Đội Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm:

a. Phòng chuyên môn nghiệp vụ (05 phòng):

+ Phòng Hành chính tổng hợp;

Stt Họ và tên Chức vụ Số cơ quan Số ĐTDĐ
1 Mai Chí Trung Phó Trưởng phòng phụ trách 02633.822 441 0918 162 641
2 Hoàng Thị Bích Lài  Phó trưởng phòng   0975 583 371
         

+ Phòng Thanh tra pháp chế;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Nguyễn Tài Tú  Trưởng phòng 02633.821 635 0902 993 706
2 Mai Văn Hùng  Phó trưởng phòng   0335 841 433

+ Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Hoàng Công Hoài Nam Trưởng phòng 02633.755 614 0938 912 665
2 Nguyễn Xuân Đích  Phó trưởng phòng   0968 703 551
3 Dương Văn Hùng  Phó trưởng phòng   0973 786 799

+ Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Đỗ Văn Vui  Trưởng phòng 02633. 826 385 0961 713 788
2 Nguyễn Quang Giảng  Phó trưởng phòng   0919 550 807
3 Huỳnh Minh Hùng  Phó trưởng phòng   0918 588 442

+ Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng.

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Phan Công Khả  Trưởng phòng  02633.829 899 0918 816 736
2 Nguyễn Minh Thành  Phó trưởng phòng   0982 636 646
         
 

b. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (02 đội):
  -  Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Vàng Đình Hoàng   Đội trưởng 02633.818858 0985 445 622
2 Nguyễn Văn Long  Phó Đội trưởng   0967 994 488
3 Nguyễn Thế Thạch Phó Đội trưởng   0919 705 560

- Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2;

Stt  Họ và tên Chức vụ Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Phạm Bá Niên  Đội trưởng 02633. 874 218 0913 173 909
2 Giáp Văn Tĩnh  Phó Đội trưởng   0914 243 494

c. Hạt Kiểm lâm trực thuộc (12 Hạt):

Hạt Kiểm lâm huyện, tp trực thuộc bao gồm Hạt Kiểm lâm: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng,  Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

 Stt  Họ và tên   Chức vụ      Đơn vị Số ĐT cơ quan Số ĐTDĐ
1 Lê Thái Sơn Hạt trưởng Hạt KL Đà Lạt  02633. 822 253 0984 120 246
  Thân Văn Nam  Phó Hạt trưởng "    0961 737 959
  Nguyễn Quốc Hiển Phó Hạt trưởng ''   0333 990 729
2 Lê Văn Chuyên  Hạt trưởng Hạt KL Lạc  Dương  02633. 839 050  0979 416 279
  Phạm Văn Phương  Phó Hạt trưởng "     0908 375 111
  Lê Thành Nhân Phó Hạt trưởng "   0918 848 664
3 Đặng Quốc Thái Bình  Hạt trưởng Hạt KL Đơn Dương 02633 849 039  0383 705 456 
   Bơ Nal Ria Ngâm  Phó Hạt trưởng "   0375 793 339
  Vũ Ngọc Tự  Phó Hạt trưởng     0913 712 925
4 Nguyễn Văn Trung  Hạt trưởng Hạt KL Đức Trọng 02633. 843 349  02633 906 797
  Lương Ngọc Phương  Phó Hạt trưởng "    0985 427 555
5 Đồng Văn Tuyên  Hạt trưởng Hạt KL Lâm Hà  02633 850 326  0913 183 007
  Lâm Văn Lộc  Phó Hạt trưởng "    0919 238 106
6 Nguyễn Hoàng Hà  Hạt trưởng Hạt KL Đam Rông  0263.618 022  0908 298 113
  Phan Đình Phùng Phó Hạt trưởng ''   0906 394 838
  Phạm Văn Thê  Phó Hạt trưởng "    0919 790 426
7 Nguyễn Đình Thắng  Hạt trưởng  Hạt KL Di Linh 02633 870 337  0913 554 179
  Tạ Đức Thứ  Phó Hạt trưởng "    0913 859 109
  Nguyễn Văn Thơi  Phó Hạt trưởng "    0989 248 656
8 Hoàng Văn Hải Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt KL Bảo Lộc  02633 864 123 0975 417 766
9 Nguyễn Văn Thanh  Hạt trưởng Hạt KL Bảo Lâm  02633 877 005  0918 564 484
  Nguyễn Văn Du  Phó Hạt trưởng "    0968 237 268
10 Nguyễn Mạnh Tiến  Hạt trưởng Hạt KL Đạ Huoai  02633 874 314  0933 021 022
  Nguyễn Tiến Phương  Phó Hạt trưởng ''   0918 220 441
  Đinh Thị Lê  Phó Hạt trưởng ''   02633 609 280
11 Trần Lưu Dũng  Hạt trưởng Hạt KL Đạ Tẻh  02633 880 332  0975 609 145
  Vũ Văn Nam  Phó Hạt trưởng "    
  Nguyễn Đình Hậu  Phó Hạt trưởng ''   0909 819 893
12  Đinh Quốc Huy  Hạt trưởng Hạt KL Cát Tiên  02633 884 719  0915 322 722
   Trần Đình Hưng  Phó Hạt trưởng  "    0915 322 722
Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây