Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: 02633.822441

Các văn bản điều hành

Thứ sáu - 06/09/2019 15:59
 
Các Văn bản Điều Hành 2019
 
STT Số Văn Bản Đơn vị phát hành Nội dung văn bản Link Download
01 114/KL-TTPC Chi cục Kiểm Lâm V/v nâng cao hiệu quả ngăn chặn phòng ngừa tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD. Download
02 123/KH-KL Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Download
03 140/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác QLBV và PTR với các Hạt Kiểm lâm giáp ranh trong và ngoài tỉnh; các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Download
04 142/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v chấn chỉnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Download
05 250/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác giám sát kiểm tra và xử lý vi phạm trên diện tích rừng cung ứng DVMTR. Download
06 267/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
07 277/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến Luật Lâm nghiệp của các doanh nghiệp thuê rừng trên địa bàn tỉnh. Download
08 278/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường kiểm soát các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ trên địa bàn. Download
09 281/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện Công điện 3272/CĐ-UBND-LN, ngày 31/5/2019 của Chủ tịch tỉnh. Download
10
43/QĐ-KL
Chi Cục Kiểm lâm V/v ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công. Download
11 596/KL-HCTH Chi Cục Kiểm lâm V/v khắc phục những tồn tại sau kiểm tra CCHC năm 2019. Download
12 597/KH-KL Chi Cục Kiểm Lâm Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo. Download
13 902/KH-KL Chi Cục Kiểm lâm Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Download
14 903/KH-KL Chi Cục Kiểm Lâm Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Download
      Năm 2020  
1 43/KH-KL Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
2 48/KL-HCTH " V/v xin chấp thuận vị trí lắp đặt lại các bản tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy cữa cháy rừng. Download
3 49/KL-HCTH " V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Download
4 50/KH-KL " Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Download
5 51/KL-HCTH " V/v đề nghị cấp kinh phí khen thưởng cho 03 công chức Kiểm lâm hoàn thành chương trình cao học. Download
6 415/KL-TTPC " V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật và tông xe ô tô của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương. Download
7 419/KL-XDLL " V/v thực hiện Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông. Download
8 431/KL-HCTH " V/v rà soát các hạng mục dự án nâng cao năng lực PCCCR thực hiện năm 2020. Download
9 43/QĐ-KL " QĐ V/v thành lập Tổ công tác triển khai Đề án " Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp,
khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025,
định hướng đến năm 2030".
Download
10 437/KL-HCTH " V/v đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước. Download
11 442/KL-TTPC " V/v kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh và tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn tỉnh. Download
12 458/KL-QLR " V/v  đề nghị tiếp nhận 02 cá thể Gấu ngựa. Download
13 47/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  Download
14 6864/KH-UBND UBND tỉnh Lâm Đồng Kế hoạch triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
15 444/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm                     V/v khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, làm nhà trái pháp luật trên đất rừng tại TK 438A, 439 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
16 2046/QĐ-UBND UBND tỉnh Lâm Đồng QĐ v/v thành lập Tổ công tác để kiểm tra toàn diện các dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lâm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp phức tạp. Download
17 458/KL-QLR Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị tiếp nhận 02 cá thể Gấu ngựa. Download
18 462/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý và báo cáo việc làm nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp tại lô b2, khoảnh 502, tiểu khu 159A, phường 5, Thành phố Đà Lạt theo nội dung báo chí phản ánh. Download
19 463/KL-TTPC Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ. Download
20 471/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v phân công thực hiện văn bản số 7826/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
21 470/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện văn bản số 7902/UBND-LN ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
22 33/TB-KL Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2020. Download
23 480/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v hướng dẫn đánh giá công chức hàng năm. Download
24 479/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn TP.Bảo Lộc theo nội dung báo chí phản ánh. Download
25 499/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
26 519/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện văn bản số 8503/UBND-LN ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
27 531/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng và giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý. Download
28 126/BC-KL 05/11/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 48 ( Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 04/11/2020). Download
29 579/BCĐ-KL 05/11/2020 V/v khẩn trương điều tra xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại TK 74, xã Đạ Long và TK 104 xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Download
30 44/TB-KL 05/11/2020 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2020. Download
31 580/KL-TTPC 09/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định vụ phá rừng tại tiểu khu 132 xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương theo nội dung báo chí phản ánh. Download
32 581/ĐA-KL 10/11/2020 Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Download
33 130/BC-KL 10/11/2020 Báo cáo khắc phục các tồn tại sau kiểm tra cải cách hành chính. Download
34 583/KL-XDLL 10/11/2020 V/v điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020. Download
35 585/KL-TTPC 12/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xử lý hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô a khoảnh 8 TK 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Download
36 584/KL-TTPC 12/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xử lý hành vi phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 1 TK 132 xã Đa Sar huyện Lạc Dương. Download
37 131/BC-KL 12/11/2020 Báo cáo tình hìh vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 49 (từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020) Download
38 90/TTr-KL 12/11/2020 Tờ trình xin cấp bổ sung kinh phí sửa xe công vụ. Download
39 69/QĐ-KL 12/11/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
40 589/KL-PTR 16/11/2020 V/v khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch tại văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
41 591/KL-TTPC 16/11/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 9283/UBND-LN ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
42 592/KL-XDLL 16/11/2020 V/v kê khai tài sản, thu thập năm 2020. Download
43 598/KL-TTPC 17/11/2020 V/v kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng đất làm du lịch trái phép lô c3, khoảnh 4, TK 265, xã Đông Thanh huyện Lâm Hà. Download
44 599/KL-TTPC 17/11/2020 V/v kiểm tra, xác minh, báo cáo thông tin báo chí phản ánh; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Download
45 604/KL-TTPC 18/11/2020 V/v kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng trái pháp luật tại TK 267c và 278a, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
46 603/KL-TTPC 18/11/2020 V/v tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Download
47 608/KL-TTPC 20/11/2020 V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản. Download
48 133/BC-KL 24/11/2020 Báo cáo công tác  thi thành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ ngày 01/12/2019 đến 20/11/2020. Download
49 612/KL-TTPC 23/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô b2 khoảnh 2, TK 249, xã Đạ Đờn huyện Lâm Hà. Download
50 613/KL-XDLL 23/11/2020 V/v tăng cường hiệu quả trong công tác đánh giá PCTN. Download
51 614/KL-PTR 25/11/2020 V/v ý kiến về nội dung kỹ thuật xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban QLRPH SerePok giai đoạn 2020 - 2030. Download
52 93/TTr-KL 26/11/2020 Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình: rà sữa 134,089 km đường be thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020. Download
53 622/KL-HCTH 26/11/2020 V/v đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước. Download
54 623/KL-TTPC 26/11/2020 V/v triển khai thực hiện  văn bản số 9315/UBND-LN ngày 16/11/2020. Download
55 619/KL-QLR 26/11/2020 V/v tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2020 - 2021. Download
56 638/KL-QLR 30/11/2020 V/v rà soát, cung cấp thông tin về tình hình vi phạm trên diện tích đất, rừng được thuê của Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Đường Đà Lạt. Download
57 644/KLQLR 01/12/2020 V/v tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng khác xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2020 - 2021. Download
58 662/KL-HCTH 03/12/2020 V/v cấp biển số xe ưu tiên phục vụ công tác năm 2021. Download
59 142/BC-KL 03/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 52. Download
60 664/KL-XDLL 03/12/2020 V/v kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng thi nâng ngạch công chức năm 2020. Download
61 665/KL-TTPC 03/12/2020 V/v tiếp tục thực hiện kết luận số 97/KL-Ttra ngày 27/6/2019 của Chánh Thanh tra Sở. Download
62 666/KL-TTPC 03/12/2020 V/v đề xuất danh mục xây dựng văn bản QPPL năm 2021 của HĐND, UBND tỉnh. Download
63 668/KL-PTR 07/12/2020 V/v Ý kiến về nội dung kỹ thuật xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2020 - 2030. Download
64 671/KL-XDLL 07/12/2020 V/v thi hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Download
65 672/KL-TTPC 07/12/2020 V/v kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản...tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Đà Lạt với huyện Lạc Dượng và Đơn Dương. Download
66 674/KL-SDR 07/12/2020 V/v Tham gia ý kiến đề xuất chủ trương xây dựng hồ chứa nước Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Download
67 678/KL-QLR 09/12/2020 V/v đôn đốc báo cáo kết quả rà soát số liệu kiểm kê đất đai và thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm 2020. Download
68 145/BC-KL 10/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 53. Download
69 683/KL-TTPC 10/12/2020 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lo d1, khoảnh 7 và lô a, khoảnh 8, TK 205 xã Rô Men huyện Đam Rông. Download
70 684/BC-KL 10/12/2020 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021. Download
71 687/KL-TTPC 14/12/2020 V/v chấn chỉnh công tác báo cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
72 688/KL-QLR 15/12/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp. Download
73 55/TB-KL 15/12/2020 Thông báo kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2020. Download
74 689/KL-TTPC 15/12/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 9960/UBND-LN ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
75 146/BC-KL 17/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 01. Download
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  Ý kiến bạn đọc

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây