Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: 02633.822441

Kết quả thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2019.

Thứ năm - 19/09/2019 15:42
Kết quả thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2019.
         Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021;
           Ngay sau khi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; các Văn bản của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. mục tiêu Đề án đến năm 2021 tinh giản ít nhất 10% biên chế (30 người) so với biên chế được giao năm 2015 (tổng biên chế được giao năm 2015 là 309 biên chế).
           Kết quả trong giai đoạn 2015-2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tinh giản 29 người (đạt 96,7% Kế hoạch).
           Phương hướng trong thời gian tới:
      - Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (dự kiến thực hiện tinh giản đủ chỉ tiêu theo Đề án đã xây dựng trong giai đoạn 2020-2021);
      - Thực hiện đồng bộ giữa tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức,  kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
     - Tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng đủ số biên chế còn thiếu so với biên chế được giao hàng năm để đảm bảo nhân lực sắp xếp, bố trí làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc./-


                                                                                                                                             Nguồn tin : Phòng TCXDLL-CCKL
                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây