Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Đà Lạt: Người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã.

Thứ ba - 19/05/2020 14:46
Đà Lạt: Người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã.
               Từ ngày 05/05/2020 đến ngày 13/05/2020, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã tiếp nhận 02 cá thể khỉ để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.
                Theo đó, cá thể khỉ này do ông Phan Văn Cường trú tại 8/17, Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, thành phố Đà Lạt đã tự nguyện chuyển giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt để tiến hành chăm sóc cứu hộ. Ông Phạn Văn Cường đã nuôi cá thể khỉ có đặc điểm sinh học: trọng lượng 8 gram, xám vàng, giống đực, đuôi dài nửa thân trong thời gian dài. Tuy nhiên  qua quá trình tìm hiểu thông tin, ông Hùng đã nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật, vì vậy ông đã chủ động liên hệ với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 để giao nộp cá thể khỉ này để chăm sóc, cứu hộ vào ngày 05/05/2020.
               Vào ngày 13/05/2020, cá thể khỉ mặt đỏ do ông Nguyễn Thanh Hải trú tại 2/37A, Trần Quý Cáp, Phường 10, thành phố Đà Lạt đã tự nguyện chuyển giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt để tiến hành chăm sóc cứu hộ. Ông Nguyễn Thanh Hải đã nuôi cá thể khỉ có trọng lượng 1 kg trong thời gian khoảng 01 tháng. Tuy nhiên qua quá trình tìm hiểu thông tin, ông Hùng đã nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của pháp luật, vì vậy ông đã chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 để giao nộp cá thể khỉ này để chăm sóc, cứu hộ.
Hiện 02 cá thể này đang được chăm sóc, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện.
               Nhằm bảo vệ động vật rừng, quản lý các hoạt động liên quan đến động vật rừng, đặc biệt là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, Chính phủ đã quy định cụ thể mức phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trái quy định của pháp luật tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019, gồm 14 mức phạt như sau:
 
STT Hành vi Mức phạt tiền Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý
1 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị dưới 5.000.000 đồng Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
2 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
3 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
4 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
5 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
6 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 6 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
7 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
8 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 95.000.000 đồng Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 210.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 8 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
9 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 95.000.000 đồng đến dưới 110.000.000 đồng Phạt tiền từ 210.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 9 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
10 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 110.000.000 đồng đến dưới 125.000.000 đồng Phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 270.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 10 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
11 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trái quy định của pháp luật có giá trị từ 125.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Điểm b Khoản 11 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP
12 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trái quy định của pháp luật với số lượng dưới 03 cá thể lớp chim, bò sát hoặc động vật lớp khác Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 330.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Khoản 12 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP
13 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trái quy định của pháp luật với số lượng 01 cá thể lớp thú hoặc từ 03 đến 04 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 03 đến 05 cá thể động vật lớp khác Phạt tiền từ 330.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Khoản 13 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP
14 Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trái quy định của pháp luật với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác Phạt tiền từ 360.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ, phương tiện VPHC Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường Khoản 14 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP
                Các hành vi vi phạm vượt quá khung xử phạt vi phạm hành chính như trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS)./.

                                                                                                                            Nguồn tin: Đội KLCĐ & PCCCR số 1.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây