Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Các Văn bản Chỉ đạo, Điều Hành 2023

Chủ nhật - 01/01/2023 15:04
Các Văn bản Chỉ đạo, Điều Hành 2023
 
STT Số Văn Bản Đơn vị phát hành Nội dung văn bản Link Download
01 1007/KL-QLR ngày 30/12/2022 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022. Download
02 08/KL-QLR ngày 04/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v Kiểm tra, báo cáo thực trạng công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc núi Đại Bình - tiểu khu 479B - xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm; tiểu khu 478 xã Lộc Châu và tiểu khu 484 xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Download
03 07/KL-PTR ngày 04/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế năm 2023 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn trồng rừng thay thế của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Download
04 09/KL-TTPC ngày 04/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ ken cây phá rừng tại lô a khoảnh 6 tiểu khu 316B và lô a khoảnh 2 tiểu khu 316 A, thuộc địa bàn thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương. Download
05 01/TB-KL ngày 05/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Thông báo tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ năm 2023 tại Chi cục Kiểm lâm. Download
06 02/TB-KL ngày 05/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Chi cục Kiểm lâm năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Download
07 01/KH-KL ngày 05/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Download
08 02/KH-KL ngày 05/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023. Download
09 12/KL-QLR ngày 06/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2022 - 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
10 13/KL-PTR ngày 06/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng sau giải tỏa bằng cây giống Thông 3 lá 02 năm tuổi năm 2023 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Download
11 14/KL-PTR ngày 06/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng sau giải tỏa năm 2023 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Download
12 15/KL-PTR ngày 06/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng trên đất trống năm 2023 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Download
13 16/KL-PTR ngày 06/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha năm 2023 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Download
14 17/KL-HCTH ngày 09/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát quy trình, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính để khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Download
15 19/KL-TTPC ngày 09/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức phổ biến, nghiên cứu Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT. Download
16 20/KL-XDLL ngày 09/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Chi cục Kiểm lâm năm 2023. Download
17 21/KL-XDLL ngày 09/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phần bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2023. Download
18 25/KL-Đ1 ngày 10/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm cụ phá rừng xảy ra tại Phường 4, thành phố Đà Lạt. Download
19 26/KL-TTPC ngày 10/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phối hợp điều tra, xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại các tiểu khu 316A, 316B, thị trấn D'ran huyện Đơn Dương Download
20 28/KL-TTPC ngày 12/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tra cứu đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
21 29/KL-PTR ngày 13/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v ý kiến về việc thực hiện thí điểm liên kết, hợp tác trồng nấm dưới tán rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi bà. Download
22
30/KL-XDLL ngày 13/01/2023
Chi cục Kiểm Lâm Lịch trực cơ quan Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Download
23 31/KL-PTR ngày 13/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v ý kiến về đề nghị bổ sung Quy hoạch dự án thủy điện tính năng Đạ Teh. Download
24 08/BC-KL ngày 13/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo về việc khoán rừng, đất lâm nghiệp ổn định cho các hộ gia đình, cá nhân theo NĐ số 168/2016/NĐ-CP tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. Download
25 32/KL-TTPC ngày 16/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đá Quý Mão 2023. Download
26 03/KH-KL ngày 16/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
27 33/KL-TTPC ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị cung cấp tài liệu thực hiện việc giám định theo quyết định trưng cầu giám định. Download
28 34/KL-TTPC ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xử lý các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện Cát Tiên. Download
29 35/KL-QLR ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất phân bổ kinh phí nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Download
30 36/KL-TTPC ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vụ vi phạm phá rừng. Download
31 37/KL-QLR ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thuê rừng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt. Download
32 38/KL-QLR ngày 18/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kết quả thực hiện nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh liên quan đến dự án đầu tư của Công ty TNHH Ván ép Trung Nam tại huyện Bảo Lâm. Download
33 39/KL-TTPC ngày 18/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục báo cáo làm rõ các nội dung theo Hợp đồng số 15/HĐTR-2016 ngày 26/5/2016. Download
34 40/KL-QLR ngày 18/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Văn bản số 88/TCLN-KL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Lâm nghiệp. Download
35 41/KL-PTR ngày 18/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị Công ty TNHH Vĩnh Tiến lập hồ sơ kiểm kê rừng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thẩm định làm cơ sở giải quyết/ đề nghị giải quyết các nội dung có liên quan. Download
36 15/BC-KL ngày 18/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tháng 02/2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
37 43/KL-TTPC ngày 19/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục xử lý vi phạm và những tồn tại xảy ra trên lâm phần của Công ty TNHH Minh Tú. Download
38 03/QĐ-KL ngày 19/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc ban hành Nội quy cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
39 42/KL-XDLL ngày 19/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
40 44/KL-TTPC ngày 19/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại TK 374 lâm phần do Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm quản lý. Download
41 46/KL-HCTH ngày 31/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp. Download
42 47/KL-TTPC ngày 31/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
43 49/KL-TTPC ngày 31/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Download
44 50/KL-QLR ngày 31/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị tháo dỡ các bảng Pano dọc tuyến đường đèo Prenn để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Download
45 04/QĐ-KL ngày 02/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm Quyết định về việc cử công chức đi học Download
46 51/KL-XDLL ngày 02/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chấn chỉnh việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên không đúng quy định. Download
47 53/KL-TTPC ngày 02/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phúc đáp Văn bản số 33/CV-HKL ngày 31/01/2023 của Hạt Kiểm lâm Bảo lâm. Download
48 54/KL-TTPC ngày 03/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Download
49 55/KL-QLR ngày 03/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 07 dự án chấm dứt một phần hoạt động đầu tư. Download
50 56/KL-XDLL ngày 03/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai Kế hoạch số 170/KH-SNN ngày 01/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
51 57/KL-TTPC ngày 03/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Download
52 58/KL-QLR ngày 03/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chủ động báo cáo kết quả xác minh các điểm cháy rừng được cảnh báo qua vệ tinh. Download
53 05/QĐ-KL ngày 06/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và quản lý các nguồn kinh phí khác tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Download
54 60/KL-PTR ngày 07/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trồng rừng; trồng bổ sung mật độ trên diện tích rừng Thông 03 lá mật độ thưa năm 2023. Download
55 65/KL-XDLL ngày 08/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
56 61/KL-QLR ngày 08/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phân công tham mưu thực hiện và thanh quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023. Download
57 63/KL-TTPC ngày 08/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng tại TK 389A, xã Lộc Bảo huyện Bảo Lâm và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Download
58 06/QĐ-KL ngày 08/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Download
59 68/KL-HCTH ngày 09/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết nguồn kinh phí không tự chủ thực hiện năm 2023. Download
60 70/KL-QLR ngày 09/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại các Văn bản: số 06/KL-QLR ngày 03/01/2023 và số 08/KL-QLR ngày 04/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm. Download
61 75/KL-QLR ngày 13/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại các Văn bản: số 56/KL-QLR ngày 09/02/2023 của Cục Kiểm lâm và số 243/SNN-KL ngày 10/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
62 79/KL-PTR ngày 14/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v trả lại hồ sơ Điều tra hiện trạng đất, rừng năm 2023. Download
63 05/KH-KL ngày 14/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Download
64 80/KL-TTPC ngày 14/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích rừng đã được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Download
65 83/KL-HCTH ngày 16/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát việc quy định thu phí, lệ phí. Download
66 84/KL-PTR ngày 16/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v bổ sung một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác quặng bauxit giai đoạn 3, dự án tổ hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng. Download
67 85/KL-PTR ngày 16/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v danh mục giống cây lâm nghiệp và quy mô dự án để thực hiện theo NQ số 144/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh. Download
68 88/KL-TTPC ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh theo đúng quy định. Download
69 89/KL-TTPC ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 581/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
70 90/KL-QLR ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát, xác định hiện trạng rừng trên diện tích thu hồi một phần (160,95 ha) thuộc dự án do Công ty TNHH Mạnh Tuấn làm chủ đầu tư tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Download
71 91/KL-QLR ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tình hình quản lý hoạt động nuôi, trồng các loài động, thực vật trên địa bàn tỉnh. Download
72 93/KL-DD1 ngày 21/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương. Download
73 09/QĐ-KL ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc chuyển giao động vật rừng cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vường Quốc gia Cát Tiên. Download
74 10/QĐ-KL ngày 20/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ v/v thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên. Download
75 97/KL-TTPC ngày 21/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tra cứu đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
76 101/KL-XDLL ngày 21/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đăng ký, cam kết thực hiện các công trình, nhiệm vụ, dự án, sản phẩm mới trong năm 2023. Download
77 06/KH-KL ngày 15/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 Download
78 103/KL-XDLL ngày 21/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chấn chỉnh trong việc thực hiện thời gian làm việc, nội quy, quy chế tại Cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Download
79 106/KL-XDLL ngày 22/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v lưu ý thành phần hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP. Download
80 107/KL-TTPC ngày 23/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Download
81 110/KL-PTR ngày 23/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v hướng dẫn các chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn và chỉ tiêu tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường. Download
82 112/KL-TTPC ngày 23/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động săn, bắt, mua, bán, nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã. Download
83 07/KH-KL ngày 23/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm KH tổ chức triển khai, tập huấn Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Download
84 114/KL-XDLL ngày 23/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị chuyển giao hồ sơ công chức của bà Nguyễn Thị Thu Hoài. Download
85 04/KH-KL ngày 17/01/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023. Download
86 13/QĐ-KL ngày 22/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Download
87 122/KL-PTR ngày 27/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trồng rừng; trồng bổ sung mật độ trên diện tích rừng Thông 03 lá mật độ thưa năm 2023. Download
88 123/KL-PTR ngày 27/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương thống kê hiện trạng tài nguyên rừng trên diện tích đất thu hồi của Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải thuê và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý tại huyện Bảo Lâm. Download
89 126/KL-TTPC ngày 28/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lâm nghiệp năm 2023. Download
90 127/KL-TTPC ngày 28/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xử lý vi phạm liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương. Download
91 131/KL-PTR ngày 28/02/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xác định thông tin thiệt hại tài nguyên rừng đối với phần diện tích rừng bị mất thuộc diện tích rừng trước đây đã giao cho Cộng đồng Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
92 149 /KL-TTPC ngày 09/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 217, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liênquan. Download
93 150/KL-TTPC ngày 10/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Download
94 13/KH-KL ngày 10/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Download
95 155/KL-XDLL ngày 10/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v vận động nguồn lực hỗ  trợ công tác giảm nghèo năm 2023. Download
96 15/KH-KL ngày 15/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm. Download
97 18/QĐ-KL ngày 16/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Quyết định thành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. Download
98 169/KL-TTPC ngày 16/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Download
99 172/KL-PTR ngày 20/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Về việc ý kiến thẩm định xã Nam Hà và xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Download
100 205/KL-TTPC ngày 30/3/2023 Chi cục Kiểm Lâm Về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật tại lô b1.1, khoảnh 7, tiểu khu 287, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà.
 
Download
101 221/KL-TTPC ngày 06/4/2023 Chi cục Kiểm Lâm Về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô b, khoảnh 7, tiểu khu 333A, địa giới hành chính xã P’ró, huyện Đơn Dương. Download
102

226/KL-QLR ngày 10/4/2013

Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng vào cao điểm mùa khô 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Download
103 227/KL-QLR ngày 10/4/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2023. Download
104 229/KL-XDLL ngày 10/4/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện cập nhật hồ sơ công chức, người lao động vào Phần mềm MiSa QLCB. Download
105 239/KL-TTPC ngày 13/4/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại lô a, khoảnh 4, tiểu khu 311, thị trấn D ran, huyện Đơn Dương. Download
106 246/KL-TTPC ngày 14/4/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
107 21/KH-KL ngày 18/04/2023 Chi cục Kiểm Lâm  Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan năm 2023. Download
108

271/KL-TTPC ngày 25/4/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ, xử lý vụ vi phạm tại tiểu khu 389A, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, diện tích do Công ty TNHH SX TM&XD Chấn Lập quản lý. Download
109

273 /KL-TTPC ngày 25/4/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát, đăng ký cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc. Download
110

281 /KL-TTPC ngày 27/4/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 184, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông. Download
111

285/KL-TTPC ngày 28/4/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Download
112

302 /KL-TTPC ngày 09/5/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v đăng ký nhu cầu sử dụng ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. Download
113 306/KL-QLR ngày 11/5/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng. Download
114 24/KH-KL ngày 12/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch về việc tổ chức hội thao chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023) và 47 năm thành lập Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng (04/9/1976 - 04/9/2023) Download
115 311/KL-TTPC ngày 15/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xử lý dứt điểm đối với các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
116 313/KL-XDLL ngày 15/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v điều chỉnh giảm chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 Download
117 314/KL-QLR ngày 15/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư tại huyện Lạc Dương. Download
118 304/KL-XDLL ngày 10/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện. Download
119 316/KL-XDLL ngày 16/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị ý kiến Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự theo NĐ số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Thông tư 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
120 310/KL-QLR ngày 12/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến việc xử lý các trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xuất hiện tại địa phương. Download
121 317/KL-TTPC ngày 16/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v nghiêm túc cấn chính rút kinh nghiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. Download
122 318/KL-PTR ngày 16/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra dự án đầu tư của Công ty TNHH Minh Tú tại huyện Bảo Lâm. Download
123 83/BC-KL ngày 16/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp tháng 5 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
124 14/TB-KL ngày 16/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm Thông báo v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng (04/9/1976 - 04/9/2023) Download
125 325/KL-TTPC ngày 17/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô 14, khoảnh 1, tiểu khu 515, địa giới hành chính xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên. Download
126 327/KL-XDLL ngày 18/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
127 326/KL-TTPC ngày 17/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đề xuất xem xét xử lý. Download
128 333/KL-QLR ngày 18/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát diện tích rừng UBND tỉnh đã cho các doanh nghiệp thuê tại huyện Đạ Tẻh. Download
129 334/KL-HCTH ngày 19/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng. Download
130 336/KL-QLR ngày 19/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chấn chỉnh việc chậm thực hiện một số chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Download
131 41/QĐ-KL ngày 22/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Download
132 339/KL-HCTH ngày 23/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v giải trình nội dung đề xuất đơn giá phương tiện bay không người lái (Flycam) Download
133 344/KL-PTR ngày 24/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, giám sát khai thác tận dụng gỗ rừng trồng loài thực vật rừng thông thường do nhà nước là đại diện chủ sở hữu năm 2023 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương. Download
134 345/KL-PTR ngày 24/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát quỹ đất trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Download
135 347/KL-PTR ngày 25/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v trả lời nội dung kiến nghị tại Văn bản số 42/NNPTNT ngày 17/4/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ tẻh. Download
136 348/KL-PTR ngày 25/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiêu chí xác định đánh giá chất lượng cây trồng lâm nghiệp để thực hiện QĐ số 38/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh LĐ về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Download
137 353/KL-QLR ngày 29/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v ngừng báo cáo cháy rừng mùa khô 2022 -2023 qua điện thoại hàng ngày. Download
138 23/KH-KL ngày 09/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 Download
139 360/KL-TTPC ngày 31/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thống kê khối lượng gỗ là tang vật, vật chứng bị tịch thu sau xử lý vi phạm. Download
140 361/KL-HCTH ngày 31/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất mua 03 xe ô tô trải nhỏ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Download
141 362/KL-PTR ngày 31/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phối hợp và hồ trợ Ban Quản lý rừng Lâm viên trong quá trình di dời toàn bộ số lâm sản tận dụng đang để tại bãi tập trung để tạo mặt bằng phục vụ xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Download
142 364/KL-XDLL ngày 31/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo cấp trên. Download
143 365/KL-TTPC ngày 01/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra xử lý đối với vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Download
144 368/KL-QLR ngày 05/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Download
145 379/KL-XDLL ngày 08/5/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị cho công chức chuyển công tác. Download
146 104/BC-KL ngày 09/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Download
147 385/KL-TTPC ngày 12/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 145A, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Download
148 388/KL-QLR ngày 12/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị còn tồn tại chưa dứt điểm theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. Download
149 380/KL-QLR ngày 08/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v ý kiến xin cấp bổ sung kinh phí phục vụ công trình PCCCR mùa khô 2022 - 2023 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp. Download
150 15/TB-KL ngày 13/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Thông báo kết luậ của ông Vũ Đình Cường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại buổi làm việc về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Download
151 397/KL-QLR ngày 15/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất các hoạt động thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
152 51/QĐ-KL ngày 16/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: thi công nâng cấp, sữa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm. Download
153 405/KL-QLR ngày 19/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tình hình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ còn lại được giao tại Kế hoạch số 6865/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh nhưng chưa hoàn thành. Download
154 406/KL-QLR ngày 19/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị còn tồn tại chưa dứt điểm theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Download
155 410/KL-TTPC ngày 20/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đôn đốc cập nhật hồ sơ, rà soát lỗi và đánh giá số liệu báo cáo xuất ra từ phần mềm quản lý hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (lần 02). Download
156 412/KL-TTPC ngày 20/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phối hợp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. Download
157 411/KL-TTPC ngày 20/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị xử lý các văn bản ban hành chính có nội dung vướng mắc, bất cập, không phù hợp. Download
158 414/KL-QLR ngày 20/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở nuôi, trồng các loại động vật, thực vật hoang dã. Download
159 418/KL-PTR ngày 22/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thời gian thực hiện Đề tại xây dựng mô hình trồng cây Thanh mai - Dâu rượu dưới tán rừng thông ở tỉnh Lâm Đồng. Download
160 419/KL-XDLL ngày 22/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị cho ý kiến, hướng dẫn việc thực hiện ký kết hợp đồng để làm công việc hỗ trợ, phục vụ. Download
161 421/KL-XDLL ngày 22/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
162 422/KL-TTPC ngày 23/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục điều tra xử lý nghiêm đối với vụ phá rừng trái pháp luật xảy xa tại tiểu khu 145A, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Download
163 26/KH-KL ngày 26/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới tại Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2023 - 2025. Download
164 53/QĐ-KL ngày 23/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án thuộc công trình: Nâng cấp, sữa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm. Download
165 54/QĐ-KL ngày 23/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công nâng cấp, sữa chữa công trình thuộc công trình: Nâng cấp, sữa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm. Download
166 427/KL-PTR ngày 26/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị kiểm tra diện tích thực hiện dự án xây dựng tuyến đường giao thông từ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đi xã Lát, huyện Lạc Dương. Download
167 27/KH-T1 ngày 26/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch triển khai áp dụng ứng dựng công nghệ số trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng để phát hiện sớm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn 06 huyện, thành phố: Lạc Dương, Đúc Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương và Đà Lạt. Download
168 113/BC-KL ngày 23/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023 theo Kế hoạch số 514/KH-SNN ngày 10/4/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
169 434/KL-XDLL ngày 26/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ đối với công chức và người lao động. Download
170 28/KH-KL ngày 27/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch về việc tổ chức phong trào thi đua" Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2023" của Chi cục Kiểm lâm. Download
171 444/KL-TTPC ngày 28/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại lô e, khoảnh 2, tiểu khu 273, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Download
172 455/KL-HCTH ngày 30/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Download
173 58/QĐ-KL ngày 05/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Quyết định về việc kiểm tra chuyên ngành công tác Thanh tra pháp chế năm 2023. Download
174 116/BC-KL ngày 04/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo sơ kết tháng tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP Download
175 459/KL-XDLL ngày 04/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
176 59/QĐ-KL ngày 06/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc thành lập tổ kiểm tra, giám sát và nghiệm thu thực hiện hoạt động tổng hợp, biên tập và in bản đồ phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc gói thấu tổng hợp, biên tập và in bản đồ điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
177 470/KL-HCTH ngày 07/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến". Download
178 29/KH-KL ngày 28/6/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch về việc thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm. Download
179 471/KL-QLR ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v giao các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch và đề án trong lĩnh vực lâm nghiệp theo Văn bản số 1223/SNN-KH ngày 29/5/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
180 473/KL-QLR ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện một số nội dung có liên quan sau khi thu hồi một phần diện tích thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đỉnh Thuận tại huyện Đạ Tẻh. Download
181 475/KL-QLR ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị tiếp nhận động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước. Download
182 477/KL-TTPC ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tập trung tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và tổ chức thực hiện nghiêm việc khắc phục hậu quả đối với các vụ vi phạm phá rừng trên địa bàn tỉnh. Download
183 481/KL-XDLL ngày 11/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Download
184 482/KL-HCTH ngày 11/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai giấy phép bay cho phương tiện bay không người lái ghi hình từ trên cao tại một số địa điểm thuộc tỉnh Lâm Đồng. Download
185 60/QĐ-KL ngày 11/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: thi công nâng cấp, sữa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm. Download
186 483/KL-TTPC ngày 11/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giám sát hoạt động lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Download
187 478/KL-XDLL ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
188 479/KL-XDLL ngày 10/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đôn đốc thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Download
189 124/BC-KL ngày 12/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo sơ kết 05năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Download
190 30/KH-KL ngày 12/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2023, định hướng đến năm 2030. Download
191 485/KL-QLR ngày 12/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai xây dựng kế hoạch năm 2024 và kế hoạch trung hạn thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
192 31/KH-KTĐ ngày 13/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch về việc tổ chức phong trào thi đua "Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025" của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Download
193 32/KH-KL ngày 14/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Chi cục Kiểm lâm năm 2023 và các năm tiếp theo Download
194 511/KL-TTPC ngày 20/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Download
195 33/KH-KL ngày 20/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ "sử dụng ảnh viễn thám Planet và phương tiện máy bay không người lái (flycam)trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Download
196 520/KL-HCTH ngày 21/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cấp bổ sung kinh phí chi đặc thù bằng 20% định mức chi thường xuyên năm 2023. Download
197 528/KL-QLR ngày 24/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã  trên địa bàn. Download
198 34/KH-KL ngày 25/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
199 534/KL-TTPC ngày 25/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đam Rông và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 23/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Download
200 35/KH-KL ngày 27/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch kiểm tra, rà soát diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2023. Download
201 544/KL-QLR ngày 27/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai ứng dụng Hệ thống địa không gia và phối hợp rà soát cập nhật diễn biến rừng để xây dựng bản đồ lưu vực nơi cung ứng DVMTR và bản đồ chi trả DVMTR. Download
202 547/KL-TTPC ngày 28/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Download
203 36/KH-KL ngày 28/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Download
204 558/KL-QLR ngày 31/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị hỗ trợ thực hiện phong trào trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Download
205 545/KL-XDLL ngày 31/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Download
206 557/KL-TTPC ngày 31/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
207 37/KH-KTĐ ngày 01/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch tổ chức trồng cây xanh năm 2023 của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Download
208 553/KL-HCTH ngày 28/7/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Download
209 568/KL-TTPC ngày 02/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ ban đầu để chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Download
210 571/KL-TTPC ngày 03/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng. Download
211 572/KL-TTPC ngày 04/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị hỗ trợ tổ chức tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý bảo vệ rừng. Download
212 575/KL-XDLL ngày 04/8/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
213 578/KL-QLR ngày 07/8/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đối với cây Thông dỏ lá dài/ Taxus wallichiana trên địa bàn. Download
214 580/KL-HCTH ngày 07/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2023. Download
215 591/KL-PTR ngày 10/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan đến quy hoạch 03 loại rừng phục vụ Hội thảo đánh giá thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống sạt trượt, ngập úng cục bộ trên địa bàn tỉnh. Download
216 592/KL-XDLL ngày 10/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục cập nhật kết nối, đồng bộ dữ liệu công chức với cơ sở dữ liệu Quốc gia. Download
217 594/KL-QLR ngày 10/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát và làm rõ một số nội dung thuộc dự án đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
218 598/KL-TTPC ngày 11/8/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được phân công. Download
219 608/KL-TTPC ngày 14/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v khẩn trương điều tra. xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng do Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã cung cấp thông tin từ năm 2015 đến nay. Download
220 143/BC-KL ngày 10/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2023. Download
221 607/KL-HCTH ngày 14/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai văn bản của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
222 610/KL-TTPC ngày 15/8/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm. Download
223 577/XD-XDLL ngày 07/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v báo cáo việc hoàn thiện hồ sơ tham gia tự vệ, danh sách trích ngang lực lượng tự vệ năm 2023. Download
224 611/KL-TTPC ngày 15/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đánh giá rà soát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
225 612/KL-TTPC ngày 15/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập và các khó khăn, vướng mắc của các văn bản luật và văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Download
226 616/KL-XDLL ngày 17/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện chế độ liên quan đến hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại cơ quan, đơn vị. Download
227 619/KL-XDLL ngày 17/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. Download
228 620/KL-XDLL ngày 17/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện các nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Kết luận thanh tra số 82/KL-TTra ngày 20/7/2023 Download
229 621/KL-TTPC ngày 18/8/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 Download
230 38/KH-KTĐ ngày 18/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Download
231 623/KL-TTPC ngày 18/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị hỗ trợ tổ chức tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý bảo vệ rừng. Download
232 624/KL-TTPC ngày 18/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện, công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão. Download
233 627/KL-QLR ngày 21/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1815/KH-SNN ngày 28/7/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
234 630/KL-TTPC ngày 22/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tra cứu đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
235 629/KL-TTPC ngày 22/7/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương. Download
236 631/KL-QLR ngày 23/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024; giai đoạn 2024-2026. Download
237 632/KL-TTPC ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phối hợp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. Download
238 633/KL-TTPC ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v phối hợp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023. Download
239 634/KL-XDLL ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đăng ký số lượng công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Lâm Đồng năm 2024. Download
240 637/KL-XDLL ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v trích xuất kiểm tra thông tin của công chức, người lao động trên phần mềm Misa QLCB. Download
241 636/KL-XDLL ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cử công chức tham gia thành viên Tổ công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện phân loại rừng, phân định rừng ranh giới các loại rừng trên địa bàn tỉnh. Download
242 39/KH-KL ngày 24/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Download
243 641/KL-PTR ngày 25/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng (đối với cây lâm nghiệp trồng phân tán) khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Download
244 643/KL-QLR ngày 28/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cung cấp hợp đồng thuê rừng của các doanh nghiệp làm cơ sở thu, nộp tiền thuê rừng. Download
245 646/KL-XDLL ngày 29/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp cấp huyện theo quy định của pháp luật. Download
246 649/KL-QLR ngày 29/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Download
247 659/KL-PTR ngày 30/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v làm rõ nguyên nhân việc trồng rừng thay thế chưa đảm bảo chất lượng theo Kết luận số 226/TB-KTNN ngày 10/7/2023 của Kiểm toán nhà nước. Download
248 660/KL-QLR ngày 30/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v kiểm tra, rà soát diện tích thuê rừng còn lại sau khi thu hồi đất của các doanh nghiệp. Download
249 40/KH-KL ngày 31/8/2023 Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp cấp huyện theo quy định của pháp luật năm 2023. Download
250 666/KL-TTPC ngày 05/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v cung cấp thông tin triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Download
251 665/KL-QLR ngày 05/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v thực hiện các nội dung có liên quan trên diện tích UBND tỉnh đã thu hồi đất của Công ty TNHH đầu tư Đăng Lộc và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý tại huyện Bảo Lâm. Download
252 668/KL-TTPC ngày 06/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị xem xét lại một số nội dung qua kiểm tra công tác xử lý vi phạm. Download
253 669/KL-HCTH ngày 07/9/2023  Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng và rà soát, thống kê tài khoản mạng xã hội của cơ quan, đơn vị. Download
254 670/KL-TTPC ngày 08/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Download
255 674/KL-HCTH ngày 08/9/20230 Chi cục Kiểm Lâm V/v rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống iGate. Download
256 162/BC-KL ngày 08/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2023. Download
257 675/KL-TTPC ngày 11/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục rà soát số liệu và các lỗi phát sinh của phần mềm quản lý hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
258 676/KL-XDLL ngày 11/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các phòng, đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm. Download
259 678/KL-QLR ngày 13/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v hướng dẫn, đôn đốc báo cáo các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2146/SNN-KL ngày 05/9/2023. Download
260 679/KL-TTPC ngày 13/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng tháng cuối năm 2023. Download
261 163/BC-KL ngày 08/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2023. Download
262 684/KL-HCTH ngày 15/9/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất kinh phí thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và chuyển nguồn nă 2024. Download
263

753/KL-XDLL ngày 12/10/2023

Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai các thông tư của Bộ Nội vụ Download
264 762/KL-TTPC ngày 12/10/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Hà Download
265 865/KL-QLR ngày 17/11/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã Download
266 895/KL-QLR ngày 27/11/2023 Chi cục Kiểm Lâm V/v đề xuất các hoạt động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 của các đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý Download
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây