Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Các văn bản điều hành 2019 -2021

Thứ sáu - 06/09/2019 15:59
 
Các Văn bản Điều Hành 2019
 
STT Số Văn Bản Đơn vị phát hành Nội dung văn bản Link Download
01 114/KL-TTPC Chi cục Kiểm Lâm V/v nâng cao hiệu quả ngăn chặn phòng ngừa tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD. Download
02 123/KH-KL Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Download
03 140/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác QLBV và PTR với các Hạt Kiểm lâm giáp ranh trong và ngoài tỉnh; các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Download
04 142/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v chấn chỉnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Download
05 250/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác giám sát kiểm tra và xử lý vi phạm trên diện tích rừng cung ứng DVMTR. Download
06 267/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
07 277/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến Luật Lâm nghiệp của các doanh nghiệp thuê rừng trên địa bàn tỉnh. Download
08 278/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường kiểm soát các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ trên địa bàn. Download
09 281/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện Công điện 3272/CĐ-UBND-LN, ngày 31/5/2019 của Chủ tịch tỉnh. Download
10
43/QĐ-KL
Chi Cục Kiểm lâm V/v ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công. Download
11 596/KL-HCTH Chi Cục Kiểm lâm V/v khắc phục những tồn tại sau kiểm tra CCHC năm 2019. Download
12 597/KH-KL Chi Cục Kiểm Lâm Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo. Download
13 902/KH-KL Chi Cục Kiểm lâm Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Download
14 903/KH-KL Chi Cục Kiểm Lâm Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Download
      Năm 2020  
1 43/KH-KL Chi cục Kiểm Lâm Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
2 48/KL-HCTH " V/v xin chấp thuận vị trí lắp đặt lại các bản tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy cữa cháy rừng. Download
3 49/KL-HCTH " V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Download
4 50/KH-KL " Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Download
5 51/KL-HCTH " V/v đề nghị cấp kinh phí khen thưởng cho 03 công chức Kiểm lâm hoàn thành chương trình cao học. Download
6 415/KL-TTPC " V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật và tông xe ô tô của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương. Download
7 419/KL-XDLL " V/v thực hiện Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông. Download
8 431/KL-HCTH " V/v rà soát các hạng mục dự án nâng cao năng lực PCCCR thực hiện năm 2020. Download
9 43/QĐ-KL " QĐ V/v thành lập Tổ công tác triển khai Đề án " Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp,
khôi phục và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025,
định hướng đến năm 2030".
Download
10 437/KL-HCTH " V/v đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước. Download
11 442/KL-TTPC " V/v kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh và tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn tỉnh. Download
12 458/KL-QLR " V/v  đề nghị tiếp nhận 02 cá thể Gấu ngựa. Download
13 47/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  Download
14 6864/KH-UBND UBND tỉnh Lâm Đồng Kế hoạch triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
15 444/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm                     V/v khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, làm nhà trái pháp luật trên đất rừng tại TK 438A, 439 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
16 2046/QĐ-UBND UBND tỉnh Lâm Đồng QĐ v/v thành lập Tổ công tác để kiểm tra toàn diện các dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lâm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp phức tạp. Download
17 458/KL-QLR Chi cục Kiểm Lâm V/v đề nghị tiếp nhận 02 cá thể Gấu ngựa. Download
18 462/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý và báo cáo việc làm nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp tại lô b2, khoảnh 502, tiểu khu 159A, phường 5, Thành phố Đà Lạt theo nội dung báo chí phản ánh. Download
19 463/KL-TTPC Chi cục Kiểm Lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ. Download
20 471/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v phân công thực hiện văn bản số 7826/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
21 470/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện văn bản số 7902/UBND-LN ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
22 33/TB-KL Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2020. Download
23 480/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v hướng dẫn đánh giá công chức hàng năm. Download
24 479/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn TP.Bảo Lộc theo nội dung báo chí phản ánh. Download
25 499/KL-XDLL Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
26 519/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện văn bản số 8503/UBND-LN ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
27 531/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ rừng và giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý. Download
28 126/BC-KL 05/11/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 48 ( Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 04/11/2020). Download
29 579/BCĐ-KL 05/11/2020 V/v khẩn trương điều tra xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại TK 74, xã Đạ Long và TK 104 xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Download
30 44/TB-KL 05/11/2020 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2020. Download
31 580/KL-TTPC 09/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định vụ phá rừng tại tiểu khu 132 xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương theo nội dung báo chí phản ánh. Download
32 581/ĐA-KL 10/11/2020 Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Download
33 130/BC-KL 10/11/2020 Báo cáo khắc phục các tồn tại sau kiểm tra cải cách hành chính. Download
34 583/KL-XDLL 10/11/2020 V/v điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020. Download
35 585/KL-TTPC 12/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xử lý hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô a khoảnh 8 TK 214, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Download
36 584/KL-TTPC 12/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xử lý hành vi phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 1 TK 132 xã Đa Sar huyện Lạc Dương. Download
37 131/BC-KL 12/11/2020 Báo cáo tình hìh vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 49 (từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020) Download
38 90/TTr-KL 12/11/2020 Tờ trình xin cấp bổ sung kinh phí sửa xe công vụ. Download
39 69/QĐ-KL 12/11/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
40 589/KL-PTR 16/11/2020 V/v khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch tại văn bản số 4202/UBND-LN ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
41 591/KL-TTPC 16/11/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 9283/UBND-LN ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
42 592/KL-XDLL 16/11/2020 V/v kê khai tài sản, thu thập năm 2020. Download
43 598/KL-TTPC 17/11/2020 V/v kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng đất làm du lịch trái phép lô c3, khoảnh 4, TK 265, xã Đông Thanh huyện Lâm Hà. Download
44 599/KL-TTPC 17/11/2020 V/v kiểm tra, xác minh, báo cáo thông tin báo chí phản ánh; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Download
45 604/KL-TTPC 18/11/2020 V/v kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng trái pháp luật tại TK 267c và 278a, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
46 603/KL-TTPC 18/11/2020 V/v tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Download
47 608/KL-TTPC 20/11/2020 V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản. Download
48 133/BC-KL 24/11/2020 Báo cáo công tác  thi thành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ ngày 01/12/2019 đến 20/11/2020. Download
49 612/KL-TTPC 23/11/2020 V/v tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô b2 khoảnh 2, TK 249, xã Đạ Đờn huyện Lâm Hà. Download
50 613/KL-XDLL 23/11/2020 V/v tăng cường hiệu quả trong công tác đánh giá PCTN. Download
51 614/KL-PTR 25/11/2020 V/v ý kiến về nội dung kỹ thuật xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban QLRPH SerePok giai đoạn 2020 - 2030. Download
52 93/TTr-KL 26/11/2020 Tờ trình v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình: rà sữa 134,089 km đường be thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020. Download
53 622/KL-HCTH 26/11/2020 V/v đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước. Download
54 623/KL-TTPC 26/11/2020 V/v triển khai thực hiện  văn bản số 9315/UBND-LN ngày 16/11/2020. Download
55 619/KL-QLR 26/11/2020 V/v tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2020 - 2021. Download
56 638/KL-QLR 30/11/2020 V/v rà soát, cung cấp thông tin về tình hình vi phạm trên diện tích đất, rừng được thuê của Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Đường Đà Lạt. Download
57 644/KLQLR 01/12/2020 V/v tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng khác xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2020 - 2021. Download
58 662/KL-HCTH 03/12/2020 V/v cấp biển số xe ưu tiên phục vụ công tác năm 2021. Download
59 142/BC-KL 03/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 52. Download
60 664/KL-XDLL 03/12/2020 V/v kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng thi nâng ngạch công chức năm 2020. Download
61 665/KL-TTPC 03/12/2020 V/v tiếp tục thực hiện kết luận số 97/KL-Ttra ngày 27/6/2019 của Chánh Thanh tra Sở. Download
62 666/KL-TTPC 03/12/2020 V/v đề xuất danh mục xây dựng văn bản QPPL năm 2021 của HĐND, UBND tỉnh. Download
63 668/KL-PTR 07/12/2020 V/v Ý kiến về nội dung kỹ thuật xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2020 - 2030. Download
64 671/KL-XDLL 07/12/2020 V/v thi hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Download
65 672/KL-TTPC 07/12/2020 V/v kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản...tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Đà Lạt với huyện Lạc Dượng và Đơn Dương. Download
66 674/KL-SDR 07/12/2020 V/v Tham gia ý kiến đề xuất chủ trương xây dựng hồ chứa nước Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Download
67 678/KL-QLR 09/12/2020 V/v đôn đốc báo cáo kết quả rà soát số liệu kiểm kê đất đai và thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm 2020. Download
68 145/BC-KL 10/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 53. Download
69 683/KL-TTPC 10/12/2020 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lo d1, khoảnh 7 và lô a, khoảnh 8, TK 205 xã Rô Men huyện Đam Rông. Download
70 684/BC-KL 10/12/2020 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021. Download
71 687/KL-TTPC 14/12/2020 V/v chấn chỉnh công tác báo cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
72 688/KL-QLR 15/12/2020 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 1853/TCLN-KL ngày 09/12/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp. Download
73 55/TB-KL 15/12/2020 Thông báo kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2020. Download
74 689/KL-TTPC 15/12/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 9960/UBND-LN ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
75 694/KL-TTPC 16/12/2020 V/v khẩn trương điềutra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô b1, khoảnh 9, TK 288, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Download
76 695/KL-TTPC 16/12/2020 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô b, khoảnh 11, tiểu khu 237, xã Đạ K Nàng, huyện Đam Rông. Download
77 146/BC-KL 17/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 01. Download
78 711/KL-QLR 23/12/2020 V/v triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
79 718/KL-TTPC 24/12/2020 V/v kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lâm Hà. Download
80 722/KL-TTPC 25/12/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Download
81 723/KL-TTPC 25/12/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Download
82 729/KL-TTPC 25/12/2020 V/v kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh. Download
83 730/KL-TTPC 25/12/2020 V/v kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng trái pháp luật tại TK 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
84 731/KL-XDLL 28/12/2020 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hinh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Download
85 734/KL-TTPC 30/12/2020 V/v khẩn trương điều tra, xử lý hành vi phá rừng trái pháp luật tại lô a và c, khoảnh 2, TK 118 xã Đa Sar huyện Lạc Dương. Download
86 735/KL-TTPC 30/12/2020 V/v tiếp tục triển khai việc canh giữ 805 lóng gỗ tại bãi nhà máy chè, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Download
87 153/BC-KL 30/12/2020 Báo cáo tình hình vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các vụ vi phạm có tính chất nổi cộm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tuần 03. Download
      Năm 2021  
01 01/KL-TTPC 04/01/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiệm các vụ vi phạm tại tiểu khu 113B, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Download
02 02/BC-KL 04/01/2021 V/v Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm 2020. Download
03 05/KL-QLR 04/01/2021 V/v thực hiện việc xử lý vật liệu cháy rừng và các hạng mục phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Download
04 07/KL-SDR 05/01/2021 V/v ý kiến về việc thẩm định hồ sơ Kiểm kê tài nguyên rừng năm 2020 của Công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Download
05 01/TB-KL 06/01/2021 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2020. Download
06 16/KH-KL 07/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021. Download
07 17/KH-KL 07/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Download
08 18/KH-KL 07/01/2021 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021 tại Chi cục Kiểm lâm. Download
09 21/KH-KL 08/01/2021 V/v đăng ký nhiệm vụ công tác năm 2021. Download
10 23/KL-XDLL 08/01/2021 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. Download
11 26/KL-TTPC 12/01/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm tại tiểu khu 112B và 113B, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Download
12 32/KL-QLR 14/01/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8252/UBND-LN ngày 17/12/2019. Download
13 33/KL-TTPC 14/01/2021 V/v khẩn trương, kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tại khoảnh 2, tiểu khu 158C và khoảnh 7, tiểu khu 158E lâm phần do Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được giao quản lý. Download
14 34/KL-TTPC 14/01/2021 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô e2m khoảnh 3 TB 241B, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Download
15 35/KL-PTR 18/01/2021 V/v thực hiện quản lý, sản xuất và sử dụng vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh. Download
16 41/KH-KL 19/01/2021 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
17 45/KL-XDLL 21/01/2021 V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
18 46/KH-KL 25/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Download
19 47/KL-XDLL 26/01/2021 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Download
20 50/KL-QLR 26/01/2021 V/v thông tin, cập nhật kết quả thực hiện việc xử lý vật liệu cháy rừng theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021 của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Download
21 53/KL-TTPC 28/01/2021 V/v đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 274 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Download
22 55/KL-TTPC 28/01/2021 V/v tăng cường công tác kiểm tra truy quét chống chặt phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định vụ vi phạm về tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Download
23 15/BC-KL 28/01/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Download
24 63/KH-KL 01/02/2021 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Download
25 67/KL-XDLL 01/02/2021 V/v tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong thời gian làm việc. Download
26 68/KL-TTPC 01/02/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại lô a9, khoảnh 1, TK 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Download
27 69/KL-HCTH 01/02/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Download
28 03/TB-KL 02/02/2021 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2021. Download
29 72/KL-TTPC 03/02/2021 V/v triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Download
30 73/KL-XDLL 03/02/2021 V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
31 76/KL-QLR 05/02/2021 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích đất được thuê có chủ trương chấm dứt dự án. Download
32 85/KL-HCTH 05/02/2021 V/v thực hiện nghiêm việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh. Download
33 87/KL-XDLL 08/02/2021 V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành và hỗ trợ công tác tuyên truyền năm 2021. Download
34 92/KL-XDLL 19/02/2021 V/v rà soát, đề xuất phê bình đối với các địa phương cấp xã, đơn vị chủ rừng để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về quản lý bảo vệ rừng trong năm 2020. Download
35 97/KL-TTPC 24/02/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô h, khoảnh 11, TK 158B, xã Tà Nung, TP Đà Lạt. Download
36 98/KL-TTPC 25/02/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh. Download
37 103/KH-KL 26/02/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Download
38 112/KL-TTPC 04/3/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 202B, xã Rô Men, huyện Đam Rông. Download
39 117/KL-TTPC 08/3/2021 V/v tăng cường điều tra, xử lý các vụ khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại lâm phần do Ban QLRPH Phi Liêng quản lý. Download
40 118/KH-KL 09/3/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 899/Ctr-UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
41 120/KL-QLR 10/3/2021 V/v phân công triển khai thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh. Download
42 122/KL-TTPC 11/3/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 1 và 3, TK 160A, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Download
43 137/KL-XDLL 17/3/2021 V/v xác định tỷ lệ cắt giảm số lượng biên chế công chức giai đoạn 2021 - 2025. Download
44 140/KL-QLR 18/3/2021 V/v tiếp tục triển khai công tác PCCCR mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Download
45 142/KL-TTPC 19/3/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
46 143/KL-TTPC 19/3/2021 V/v hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến XPVPHC trong lĩnh vực Lâm nghiêp. Download
47 145/KL-QLR 22/3/2021 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích đất được thuê có chủ trương chấm dứt dự án. Download
48 157/KL-QLR 26/3/2021 V/v tăng cường giám sát, theo dõi việc công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và các nội dung khác liên quan đến dự án Công ty TNHH xây dựng Thành Nam. Download
49 158/KL-QLR 26/3/2021 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích đất được thuê có chủ trương chấm dứt dự án. Download
50 164/KL-TTPC 31/3/2021 V/v tăng cường công tác QLBVR và tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty cổ phần giống Vĩnh lộc tại huyện Bảo Lâm. Download
51 166/KL-XDLL 01/4/2021 V/v rà soát, thống kê và đề xuất điều chỉnh các cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông thôn. Download
52 167/KL-XDLL 01/4/2021 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương. Download
53 169/KH-KL 02/4/2021 Kế hoạch thực hiện hạng mục nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng năm 2021. Download
54 170/KL-TTPC 02/4/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý các vụ vi phạm về hành vi khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật trên lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý thuộc địa giới hành chính xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Download
55 171/KL-QLR 05/4/2021 V/v khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng trên phần diện tích đất được thuê tại huyện Lạc Dương. Download
56 22/TTr-KL 05/4/2021 Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết các hạng mục thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2021. Download
57 173/KL-TTPC 08/4/2021 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 238, xã Đạ K Nàng, huyện Đam Rông, lâm phầm do Ban QLRPH Phi Liêng quản lý. Download
58 10/TB-KL 08/4/2021 Thông báo kết luật của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2021. Download
59 176/KL-XDLL 13/4/2021 V/v đăng ký bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021. Download
60 177/KL-TTPC 14/4/2021 V/v triển khai thực hiện các nội dung sau kiểm tra toàn diện một số dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp tại huyện Bảo Lâm. Download
61 181/KL-XDLL 15/4/2021 V/v Sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
62 49/BC-KL 16/4/2021 Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện sau Kết luật thanh tra số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Thanh tra chính phủ. Download
63 185/KH-KL 16/4/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Download
64 224/KL-PTR 04/5/2021 V/v Đôn đốc lập lại hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng Công tu TNHH Minh Tú. Download
65 228/KL-XDLL 06/5/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh. Download
66 242/KL-QLR 11/5/2021 V/v đề nghị tiếp nhận động vật rừng do người dân tự nguyên giao nộp cho Nhà nước. Download
67 247/KL-HCTH 12/5/2021 V/v quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19. Download
67 18/TB-KL 05/5/2021 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2021. Download
68 61/BC-KL 13/5/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Download
69 252/KL-QLR 14/5/2021 V/v chấn chỉnh công tác tổng hợp báo cáo tình hình cháy rừng trên địa bàn quản lý tại tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
70 26/TB-KL 08/6/2021 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2021. Download
71 317/KL-HCTH 11/6/2021 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Download
72 112/BC-KL 14/6/2021 Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện sau Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ Download
73 318/KL-PTR 14/6/2021 V/v báo cáo kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng sau khai thác trắng năm 2021 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn khai thác trắng rừng trồng đầu tư từ ngân sách của Cty TNHH MTV LN Bảo Thuận. Download
74 324/KL-XDLL 15/6/2021 V/v xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Đề án 1836 ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh. Download
75 114/BC-KL 15/6/2021 Báo cáo sở kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của CBCC-LĐ Chi cục Kiểm lâm. Download
76 329/KL-TTPC 16/6/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý tình trạng xây dựng công trình làm nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Download
77 323/KH-KL 15/6/2021 Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Download
78 336/KL-XDLL 18/6/2021 V/v triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 44/TB-SNN của Sở NN & PTNT. Download
79 340/KL-PTR 18/6/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26/NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ( thuộc lĩnh vực lâm nghiệp). Download
80 118/BC-KL 18/6/2021 Báo cáo nội dung báo chí phản ảnh về vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Download
81 342/KL-XDLL 18/6/2021 V/v triển khai các văn bản chi đạo của UBND tỉnh. Download
82 338/KH-KL 18/6/2021 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Chi cục Kiểm lâm năm 2021 và những năm tiếp theo. Download
83 28/QĐ-KL 9/6/2021 QĐ về việc ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan Chi cục Kiểm lâm năm 2021. Download
84 339/KH-KL 18/6/2021 Kế hoạch triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Chi cục Kiểm lâm. Download
85 350/KL-HCTH 23/6/2021 V/v thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đối với cơ chế một cửa. Download
86 123/BC-KL 24/6/2021 Báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung Văn bản số 152/SNN-TTra ngày 02/02/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT, về việc thực hiện sau Kết luận Thanh tra của Sở Nông nghiệp & PTNT. Download
87 28/TB-KL 21/6/2021 Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban giữa tháng 6 năm 2021. Download
88 358/KL-PTR 24/6/2021 V/v báo cáo kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng sau giải tỏa năm 2021 và chăm sóc rừng trồng các năm bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của Ban QLRPH Phi Liêng.(đợt 1) Download
89 31/TB-KL 7/7/2021 Thông báo Kết luật của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2021. Download
90 390/KL-XDLL 08/7/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 4542/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh. Download
91 392/KL-QLR 08/7/2021 V/v triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 24/6/2021. Download
92 397/KL-TTPC 09/7/2021 V/v kiểm tra, báo cáo thông tin báo chí phản ánh và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương. Download
93 33/TB-KL 12/7/2021 Thông báo kết luận kiểm tra chuyên ngành công tác Thanh tra Pháp chế tại Hạt Kiểm lâm Đà Lạt. Download
94 402/KL-TTPC 12/7/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
95 406/KL-XDLL 13/7/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
96 407/KL-PTR 13/7/2021 V/v phân công thực hiện báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT. Download
97 408/KL-TTPC 13/7/2021 V/v phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 269, xã Đông Thanh huyện Lâm Hà. Download
98 413/KL-PTR 15/7/2021 V/v kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật công trình trồng rừng năm 2021 và chăm sóc rừng trồng bằng nguồn vốn khai thác trắng rừng trồng đầu tư từ ngân sách của Công ty TNHH MTN LN Di Linh. Download
99 414/KL-QLR 15/7/2021 V/v phân công thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4624/UBND-LN ngày 07/7/2021. Download
100 418/KL-TTPC 15/7/2021 V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo và tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
101 419/KL-TTPC 15/7/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Download
102 139/BC-KL 15/7/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp tháng 7 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Download
103 425/KL-XDLL 16/7/2021 V/v báo cáo mô hình tổ chức và hoạt động Ban lâm nghiệp xã. Download
104 429/KH-KL 19/7/2021 Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Chi cục Kiểm lâm năm 2021. Download
105 411/KL-TTPC 15/7/2021 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có tính chất phức tạp nổi cộm trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
106 142/BC-KL 19/7/2021 Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp tháng 7/2021. Download
107 144/BC-KL 21/7/2021 Báo cáo kết quả rà soát diện tích nhà lưới, nhà kính trên đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
108 145/BC-KL 22/7/2021 Báo cáo kết quả rà soát trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm Lâm Hà do để xảy ra vụ ken cây, phá rừng tại tiểu khu 269, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Download
109 443/KL-PTR 21/7/2021 V/v điều chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra thiết kế kỹ thuật trồng rừng sau giải tỏa năm 2021 và chăm sóc rừng trồng các năm của Ban Quản lý rừng Phòng hộ SêRePok. Download
110 449/KL-XDLL 22/7/2021 V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Download
111 457/KL-XDLL 23/7/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh. Download
112 458/KL-TTPC 23/7/2021 V/v khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND, 2096/KL-UBND. Download
113 459/KL-TTPC 23/7/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Download
114 460/KL-SDR 23/7/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo thu thập thông tin tài liệu cấp tỉnh phục vụ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Download
115 148/BC-KL 23/7/2021 Báo cáo kết quả thực hiện phân cấp QLNN theo ngành, lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2016-2021 và định hướng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021 - 2026. Download
116 454/KL-XDLL 22/7/2021 V/v tổng hợp báo cáo tổng kết Nghị quyết số 39/NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị Download
117 463/KL-XDLL 26/7/2021 V/v chủ động, linh hoạt thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Download
118 36/QĐ-KL 04/8/2021 QĐ v/v ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng Download
119 34/TB-KL 04/8/2021 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2021. Download
120 487/KL-TTPC 09/8/2021 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
121 489/KL-XDLL 09/8/2021 V/v phát động Cuộc thi viết " Tìm hiểu Luật Cư trú". Download
122 491/KL-PTR 10/8/2021 V/v Đôn đốc các chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất, thuê rừng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lập phương án quản lý rừng bền vững (lần 3). Download
123 483/KL-XDLL 09/8/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ công cụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Download
124 495/KL-QLR 10/8/2021 V/v đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai phạm sau Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh. Download
125 546/KL-TTPC 18/8/2021 V/v tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại lô c, d1, khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà. Download
126 548/KL-QLR 19/8/2021 V/v khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng trên phần diện tích đất được thuê để thực hiện dự án tại thành phố Đà Lạt Download
127 549/KL-TTPC 19/8/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản số 5934/UBND-LN ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
128 555/KL-XDLL 24/8/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
129 560/KL-TTPC 26/8/2021 V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nội dung văn bản số 283/KL-TTPC ngày 31/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm. Download
130 562/KL-TTPC 27/8/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Lâm Hà. Download
131 567/KL-TTPC 27/8/2021 V/v tăng cường quản lý bảo vệ rừng và điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Download
132 675/KL-XDLL 01/9/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
133 579/KL-QLR 06/9/2021 V/v tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai phạm sau Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định Download
134 588/KL-XDLL 09/9/2021 V/v phát động Cuộc thi viết " Tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng". Download
135 37/TB-KL 07/9/2021 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2021. Download
136 596/KL-XDLL 10/9/2021 V/v tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian tới. Download
137 597/KL-XDLL 10/9/2021 V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
138 606/KL-TTPC 17/9/2021 V/v tăng cường công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
139 630/KL-XDLL 01/10/2021 V/v những khó khăn vướng mắc và kiến nghị liên quan đến lực lượng Kiểm lâm. Download
140 639/KL-HCTH 06/10/2021 V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2021. Download
141 191/BC-KL 06/10/2021 Báo cáo cải cách tư pháp trong Cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Download
142 644/KL-XDLL 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Download
143 655/BCĐ-KL 15/10/2021 V/ tăng cường công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
144 676/KL-TTPC 21/10/2021 V/v khẩn trương điều tra, làm rõ vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại TK 108. Download
145 678/KL-XDLL 21/10/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
146 681/KL-XDLL 22/10/2021 V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022. Download
147 55/TB-KL 18/10/2021 Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng trong lĩnh  vực lâm nghiệp. Download
148 48/QĐ-KL 15/10/2021 QĐ V/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng qua điện thoại đường dây nóng. Download
149 688/KL-QLR 29/10/2021 V/v tiếp tục triển khai công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
150 690/KL-TTPC 29/10/2021 V/v khẩn trương điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luâtj tại khoảnh 3, TK 104 và khoảnh 6, tiểu khu 72, xã Đạ Tông huyện Đam Rông. Download
151 740/KL-XDLL 09/11/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
152 750/KL-TTPC 15/11/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản số 6954/UBND-LN ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
153 751/KH-KL 15/11/2021 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2022. Download
154 754/KL-TTPC 15/11/2021 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; phối hợp giải tỏa dứt điểm nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Download
155 54/TB-KL 12/11/2021 Thông báo Kết luật của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc giai ban tháng 10 năm 2021. Download
156 767/KL-QLR 17/11/2021 V/v tập trung thực hiện dứt điểm Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020; Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan đến thuê rừng. Download
157 768/KL-XDLL 18/11/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Download
158 769/KL-TTPC 18/11/2021 V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công taccs quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Download
159 771/KL-TTPC 18/11/2021 V/v phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại TK 348, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Download
160 755/KH-KL 15/11/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021. Download
161 784/KL-TTPC 24/11/2021 V/v khẩn trương báo cáo cụ thể kết quả xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có tính chất phức tạp, nổi côm trên địa bàn năm 2021. Download
162 61/TB-KL 22/11/2021 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban giữa kỳ tháng 11 năm 2021 Download
163 790/KL-TTPC 25/11/2021 V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 72 và khoảnh 3, tiểu khu 104 xã Đạ Tông huyện Đam Rông. Download
164 791/KL-TTPC 25/11/2021 V/v khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung tại kết luận thanh tra. Download
165 794/KL-SDR 26/11/2021 V/v đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thừa trái quy định trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Download
166 799/KL-TTPC 29/11/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản số 8594/UBND-LN ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Download
167 739a/KL-HCTH 09/11/2021 V/v khắc phục những tồn tại sau kiểm tra CCHC năm 2021. Download
168 823/KL-TTPC 07/12/2021 V/v phân công thực hiện Văn bản số 1399/TTr-GSKT&XLSTT ngày 30/11/2021 của Thanh tra tỉnh. Download
169 824/KL-QLR 08/12/2021 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Quyết Thắng tại huyện Đức Trọng. Download
170 825/KL-PTR 08/12/2021 V/v phân công thực hiện báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng. Download
171 234/BC-KL 08/12/2021 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốt cáo năm 2021. Download
172 831/KL-QLR 10/12/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4737/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Download
173 236/BC-KL 10/12/2021 Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2021. Download
174 244/BC-KL 14/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
175 69/TB-KL 14/12/2021 Thông báo Kết luật của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tại cuộc họp giao ban giữa tháng 12 năm 2021. Download
176 843/KL-QLR 16/12/2021 V/v tăng cường kiểm tra, rà soát trong việc quản lý, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn. Download
177 851/KL-QLR 21/12/2021 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thuê rừng của các Doanh nghiệp trên địa bàn. Download
178 853/KL-XDLL 22/12/2021 V/v chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Download
179 854/KL-QLR 22/12/2021 V/v đôn đốc các nội dung liên quan đến các dự án đầu tư theo Kết luận số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận số 929). Download
180 858/KL-XDLL 23/12/2021 V/v thực hiện kiểm điểm sau Kết luận thanh tra. Download
181 859/KL-XDLL 23/12/2021 V/v tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2022. Download
182 865/KL-Đ1 24/12/2021 V/v tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Download
183 868/TB-KL 27/12/2021 Thông báo bàn giao máy móc, thiết bị. Download
         
         
         
         
         

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây