Đường dây nóng tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Số Hotline): 0899 546 547

Các Văn bản Điều Hành 2022

Thứ sáu - 01/10/2021 09:22
Các Văn bản Điều Hành 2022
 
STT Số Văn Bản Đơn vị phát hành Nội dung văn bản Link Download
01 39/KL-XDLL ngày 21/01/2022 Chi cục Kiểm Lâm V/v tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Download
02 20/BC-KL ngày 21/01/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/2018/CT-TTg và kỷ luật công chức vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 Download
03 18/BC-KL ngày 20/01/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo về đánh giá hiện trạng, quan điểm, định hướng phát triển ngành lâm nghiệp phục vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhin đến năm 2050. Download
04 44/KL-TTPC ngày 25/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nội dung Văn bản số 873/KL-TTPC ngày 27/11/2021 của Chi cục Kiểm lâm. Download
05 45/KL-TTPC ngày 25/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tra cứu đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
06 47/KL-TTPC ngày 25/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tổ chức, báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Download
07 48/KH-KL ngày 25/01/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng Download
08 53/KL-TTPC ngày 26/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú ý; chăn nuôi. Download
09 52/KL-TTPC ngày 26/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và tăng cường công tác quản lý bảo  vệ rừng trên địa bàn. Download
10 49/KL-HCTH ngày 26/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện, cấp xã năm 2021 và nội dung Phiếu khảo sát. Download
11 50/KL-PTR ngày 26/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v góp ý Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam. Download
12 55/KL-XDLL ngày 27/01/2022 Chi cục Kiểm lâm Lịch trực cơ quan Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc. Download
13 57/KL-SDR ngày 28/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v phối hợp rà soát đối với việc hiến đất làm đường, tách thửa để xây dựng nhà ở, hình thành các khu/điểm dân cư mới trên địa bàn tỉnh. Download
14 58/KL-TTPC ngày 28/01/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại lô a, khoảnh 7, TK 119 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương Download
15 25/BC-KL ngày 03/02/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác QLBVR và PCCCR trong dịp tiết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Download
16 61/KL-QLR ngày 07/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện các nộ dung có liên quan sau khi UBND tỉnh có quyết định chấm dứt dự án do công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam làm chủ đầu tư. Download
17 62/KH-KL ngày 08/02/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng tại vùng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa. Download
18 67/KL này 09/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, tái lấn chiếm, đào với, san ủi tại các xã: Đạ Sar, Đạ Cháy, Đạ Nhim và xã Lát. Download
19 63/KH-KL ngày 09/02/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Download
20 71/KL-TTPC ngày 14/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường quản lý bảo vệ rừng và điều tra, xử lý nghiệm, triệt để các vụ vi phạm. Download
21 76/KH-KL ngày 18/02/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Download
22 80/KH-KL ngày 18/02/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng tại vùng giáp ranh giữa xã Ka Đô, Lạc Xuân, P ' Ró huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng với huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận. Download
23 86/KL-TTPC ngày 22/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT. Download
24 89/KL-TTPC ngày 25/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại lô c, khoảnh 6, TK 95 xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. Download
25 90/KH-KL ngày 25/2/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở năm 2022. Download
26 94/KL-XDLL ngày 28/2/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19. Download
27 108/KL-TTPC ngày 02/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát các vụ phá rừng, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Download
28 100/KL-XDLL ngày 28/02/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đăng ký thi đua năm 2022. Download
29 112/KL-QLR ngày 02/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v chủ động kiểm tra các điểm cháy rừng hàng ngày trên địa bàn quản lý và rà soát các Pano tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng. Download
30 115/KL-TTPC ngày 03/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v chấn chỉnh công tác báo cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
31 117/KL-PTR ngày 04/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai đăng ký cá nhân và tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Download
32 118/KL-QLR ngày 04/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v quản lý thực vật hoang dã có nguồn gốc nhập khẩu thuộc Phụ lục Cites. Download
33 119/KL-TTPC ngày 04/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Download
34 45/BC-KL ngày 07/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo tổng kết năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XI) Download
35 125/KL-HCTH ngày 08/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v cung cấp danh sách thủ tục hành chính đăng ký khai thác dữ liệu dân cư. Download
36 124/KL-Đ1 ngày 08/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực xã Hiệu An, huyện Đức Trọng. Download
37 127/KH-KL ngày 08/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Download
38 50/BC-Kl ngày 10/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022. Download
39 143/KH-KL ngày 11/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức có chức vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2022. Download
40 149/KL-TTPC ngày 14/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác QLBVR, PCCCR và PTR trên địa bàn. Download
41 04/TB-Kl ngày 14/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo cấp phát mẫu biên bản, quyết định ban hành kèm theo NĐ số 118/2021-NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. Download
42 54/BC-KL ngày 15/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Kết quả thực hiện NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Download
43 53/BC-KL ngày 14/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2022 của Thanh tra Chính phủ. Download
44 159/KL-XDLL ngày 16/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Bản đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự" năm 2022. Download
45 158/KL-XDLL ngày 16/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Bản đăng ký tham gia thi đua năm 2022. Download
46 167/KL-TTPC ngày 17/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp có tính chất phức tạp nổi cộm trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
47 177/KL-PTR ngày 21/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2022 và chăm sóc rừng trồng các năm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrepok. Download
48 175/KL-TTPC ngày 18/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý phá rừng trái pháp luật xảy ra tại lô k và m, khoảnh 4, TK 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
49 181/KL-TTPC ngày 23/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v  tăng cường công tác thi hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Download
50 188/KL-TTPC ngày 25/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị hướng dẫn xử lý tang vật, phương tiện bị tam giữ trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm. Download
51 197/KH-KL ngày 30/3/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
52 198/KL-XDLL ngày 30/3/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan diểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022. Download
53 208/KL-XDLL ngày 01/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm năm 2023. Download
54 233/KL-XDLL ngày 04/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ. Download
55 231/KL-TTPC ngày 04/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại lô a, khoảnh 11, TK 212, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Download
56 239/KL-TTPC ngày 05/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đánh giá tình hình thực hiện NĐ số 102/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
57 240/KL-PTR ngày 06/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lượng phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Download
58 248/KL-TTPC ngày 07/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nội dung văn bản số 181/KL-TTPC ngày 23/3/2022 của Chi cục Kiểm lâm. Download
59 241/KL-TTPC ngày 07/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Download
60 242/KL-TTPC ngay 07/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v chấn chỉnh một số hoạt động điều tra, xử lý vi phạm và tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Download
61 247/KL-TTPC ngày 07/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại lô c, khoảnh 7, TK 38, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Download
62 252/KL-TTPC ngày 08/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xử lý tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Dương, Đam Rông và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Download
63 253/KL-TTPC ngày 12/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v phân công thực hiện Văn bản số 707/SNN-TTra. Download
64 264/KL-TTPC ngày 13/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương xử lý vụ chặt hạ rừng thông trái pháp luật tại khoảnh 9, TK 443, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
65 268/KL-TTPC ngày 15/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 2, TK 474 xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Download
66 269/KL-TTPC ngày 15/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương phối hợp điều tra xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại lô b1, khoảnh 16, TK 144A, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Download
67 271/KL-HCTH ngày 18/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Download
68 265/KL-Đ1 ngày 14/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra xác minh nội dung phản ánh của người dân liên quan đến diện tích giao khoán theo QĐ 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016. Download
69 272/KL-TTPC Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương phối hợp điều tra xử lý vụ phá rừng trái pháp luật tại TK 74, xã Đạ Long, huyện Đam Rông và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Download
70 82/BC-KL ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. Download
71 23/TTr-KL ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm Tờ trình v/v xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và đầu tư trang thiết bị phục vụ làm việc. Download
72 275/KL-QLR ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v rà soát, nâng cấp, điều chỉnh các pano/bảng tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
73 276/KH-KL ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức Kiểm lâm và sổ nhật ký đi rừng của lãnh đạo các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, hạt Kiểm lâm Download
74 277/KL-XDLL ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Download
75 281/KL-QLR Chi cục Kiểm lâm V/v báo cáo hoạt động nuôi và khai thác các loài động vật rừng và động vật hoang dã thuộc Phụ lục Cites. Download
76 282/KL-TTPC ngày 19/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 2505/KH-TCT ngày 13/4/2022 của Tổ công tác - UBND tỉnh. Download
77 284/KL-TTPC ngày 20/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra số 625/KL-SNN, số 626/KL-SNN ngày 31/3/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT. Download
78 301/KL-QLR ngày 25/4/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn tương báo cáo kết quả kiểm tra diện tích giao khoán theo NĐ số 01-CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ tại Ban Quản lý rừng Tân Thượng Download
79 334/KH-KL ngày 10/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Kiểm tra, truy quét tình hình phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép; tại vùng giáp ranh giữa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng với huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Download
80 11/TB-KL ngày 9/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo về việc kiểm tra cơ sở nuôi nhốt gấu, mã số chip thế hệ mới đã gắn. Download
81 23/QĐ-KL ngày 11/5/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị. Download
82 349/KL-TTPC ngày 16/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại lô g, khoảnh 1A, TK 41, xã Đưng K nớ huyện Lạc Dương. Download
83 351/KL-Đ1 ngày 16/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
84 352/KL-TTPC ngày 16/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật. Download
85 353/KL-QLR ngày 16/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai sử dụng thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo, đồng bộ dữ liệu diễn biến rừng. Download
86 356/KL-QLR ngày 17/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc kiểm tra, báo cáo diện tích khoán mới theo NĐ số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh. Download
87 357/KL-TTPC ngày 17/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo Download
88 358/KH-KL ngày 18/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các xã Phúc Thọ, Mê Linh, Phi Tô và thị trấn Nam Ban huyện Lâm Hà. Download
89 28/QĐ-KL ngày 19/5/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ về việc giao quản lý, sử dụng tài sản. Download
90 368/KL-XDLL ngày 20/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
91 374/KL-PTR ngay 23/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Prenn. Download
92 391/KL-XDLL ngày 30/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
93 392/KH-KL ngày 31/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đức Trọng. Download
94 400/KL-TTPC ngày 01/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý vụ phá rừng tại khoảnh 2, TK 158C, phường 5, thành phố Đà Lạt theo thông tin báo chí phản ánh. Download
95 16/TB-KL ngày 31/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ năm 2022 tại Chi cục Kiểm lâm Download
96 397/KL-XDLL ngày 31/5/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức. Download
97 405/KL-HCTH ngày 02/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng kiểm lâm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Download
98 116/BC-KL ngày 31/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 06 tháng năm 2022. Download
99 117/BC-KL ngày 31/5/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tại TK 38, xã Đạ Tông huyện Đam Rông Download
100 119/BC-KL ngày 03/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022. Download
101 122/BC-KL ngày 03/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
102 409/KL-HCTH ngày 06/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Kiểm lâm. Download
103 419/KL-TTPC ngày 06/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương cập nhật hồ sơ và rà soát, báo cáo lỗi của phần mềm quản lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Download
104 412/KL-TTPC ngày 03/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 2, TK 484, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc. Download
105 417/KL-XDLL ngày 06/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06. Download
106 422/KL-XDLL ngày 07/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương thực hiện, khắc phục các tồn tại hạn chế và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Download
107 429/KL-XDLL ngày 10/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Di Linh. Download
108 135/BC-KL ngày 16/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2022 của Thanh tra Chính phủ. Download
109 137/BC-KL ngày 16/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2022. Download
110 441/KL-XDLL ngày 16/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện chi trả bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Nguyễn Đức Mạnh. Download
111 443/KL-TTPC ngày 17/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nội dung Văn bản số 419/KL-TTPC ngày 06/6/2022 của Chi cục Kiểm lâm. Download
112 19/TB-KL ngày 16/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết luận của Đ/c Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, BVR vùng giáp ranh Download
113 456/KH-KL ngày 23/6/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đã phân cấp cho cấp huyện năm 2022. Download
114 457/KL-TTPC ngày 23/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, TK 366, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng. Download
115 477/KL-PTR ngày 29/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xử lý vụ việc mất rừng xảy ra tại các dự án đầu tư liên quan đến rừng trên địa bàn huyện Đạ Huoai. Download
116 482/KL-TTPC ngày 30/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường kiểm tra hoạt động lập sổ, ghi chép, theo dõi số liệu nhập, xuất lâm sản của các cơ sở chế biến, sản xuất và xuất khẩu gỗ dán và các sản phẩm gỗ dán. Download
117 478/KL-QLR ngày 29/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v bàn giao rừng cho các doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê rừng để triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
118 485/KL-TTPC ngày 30/6/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng xảy ra tại TK 213, xã Phi Liêng huyện Đam Rông. Download
119 486/KL-XDLL ngày 01/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện rà soát các chế độ chính sách đối với công chức. Download
120 488/KL-PTR ngày 01/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Prenn ( lần 2). Download
121 490/KL-TTPC ngày 04/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tại TK 73B, xã Đạ Long và tiếp tục thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
122 507/KL-TTPC ngày 08/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v làm rõ công tác xử lý vi phạm đối với diện tích giảm chi trả dịch vụ MTR từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông. Download
123 499/KL-TTPC ngày 06/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 04, TK 477, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Download
124 506/KL-TTPC ngày 08/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tại các TK 262B, 263A, 243, 253, 251, 261A, 261B, 262A và TK 270 thuộc địa giới hành chính các xã Phúc Thọ, Mê Linh, Phi Tô và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Download
125 510/KL-PTR ngày 08/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v cung cấp tài liệu theo yêu cầu của ông Nguyễn Trọng Nhân. Download
126 511/KL-TTPC ngày 08/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v phối hợp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022. Download
127 513/KL-TTPC ngày 11/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 06, TK 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Download
128 518/KL-TTPC ngày 12/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương phối hợp kiểm tra, báo cáo thông tin báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ tại khoảnh 6, TK 122, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương. Download
129 520/KL-TTPC ngày 12/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Download
130 151/BC-KL ngày 15/7/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ Download
131 531/KL-XDLL ngày 19/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v động viên, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày 27/7. Download
132 532/KL-PTR ngày 19/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v kiểm tra, rà soát các vụ việc vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Prenn (lần 3). Download
133 533/KL-TTPC ngày 19/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v chấn chỉnh công tác sử dụng mẫu biên bản dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng. Download
134 547/KL-TTPC ngày 22/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp. Download
135 554/KL-HCTH ngày 26/7/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v rà soát tổng hợp danh mục các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một số nghị quyết của Đảng liên quan đến công nghiệp hóa, hiện địa hóa giai đoạn 2010-2020. Download
136 561/KL-TTPC ngày 28/7/2022  Chi cục Kiểm lâm Vv khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại lô a1, khoảnh 02, TK 124, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup- Núi Bà quản lý. Download
137 564/KH-KL ngày 01/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các phường và các xã có rừng thuộc thành phố Đà Lạt Download
138 566/KL-QLR ngày 01/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v rà soát số liệu, xác định thời điểm mất rừng làm cơ sở xác định giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại. Download
139 567/KL-QLR ngày 01/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện QĐ số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam. Download
140 53/TTr-KL ngày 01/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ đối với công chức. Download
141 568/KL-QLR ngày 01/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v điều chỉnh nội dung chi của nguồn kinh phí phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021 - 2022 của Hạt Kiểm lâm Đam Rông. Download
142 569/KL-PTR ngày 02/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghi rà soát tổng hợp diện tích rừng đã khai thác; diện tích rừng trồng đủ điều kiện thành rừng tại các chủ rừng đưa vào theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Download
143 570/KL-QLR ngày 02/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng làm việc với các chủ rừng trên địa bàn về kết quả thực hiện Đề án " Xây dựng ban đồ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng". Download
144 160/BC-KL ngày 03/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo về viêc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử. Download
145 571/KL-PTR ngày 02/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v ý kiến việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát, tài trợ quy hoạch phân khu khu vực Làng hoa Thái Phiên - Hòn Bồ, thành phố Đà Lạt của Cty cổ phần Tập đoàn Hương Sen. Download
146 572/KL-PTR ngày 02/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xử lý vụ việc mất rừng xảy ra tại các dự án đầu tư liên quan đến rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Download
147 573/KL-HCTH ngày 03/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Download
148 574/KL-TTPC ngày 03/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương cung cấp số liệu phục công tác xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2023. Download
149 575/KL-QLR ngày 03/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị điều chỉnh kinh phí của hạng mục nâng cao năng lực cho các lực lượng quản lý bảo vệ rừng năm 2022 thuộc Đề án 1836. Download
150 159/BC-KL ngày 02/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước từ ngày 01/01/2020 đến 31/7/2022 Download
151 576/KL-TTPC ngày 03/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật; hành vi lấn, chiếm rừng tại tiểu khu 111A, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Lát, huyện Lạc Dương. Download
152 577/KH-KL ngày 04/8/2022 Chi cục Kiểm lâm KẾ hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Download
153 579/KL-TTPC ngày 05/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v rà soát các nội dung quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương còn thiếu, chưa rõ ràng gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Download
154 578/KL-QLR ngày 05/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp thuê rừng. Download
155 582/KL-PTR ngày 08/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị làm rõ khu vực đề nghị tiếp tục hai thác tại huyện Đạ Huoai. Download
156 01/CTr-KL ngày 29/7/2022 Chi cục Kiểm lâm Chương trình hành động thực hiện NQ 19/NQ/TƯ ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Download
157 584/KH-KL ngày 11/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân; tổ chức đối với sự phục vụ của Chi cục Kiểm lâm năm 2022 và các năm tiếp theo. Download
158 586/KL-TTPC ngày 11/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng Download
159 592/KL-XDLL ngày 11/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2023 - 2026. Download
160 55/TTr-KL ngày 12/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Tờ trình v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu may, mua trrang phục kiểm lâm năm 2022. Download
161 597/KL-PTR ngày 12/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương rà soát tổng hợp diện tích rừng đã khai thác; diện tích rừng trồng đủ điều kiện thành rừng tại các chủ rừng đưa vào theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Download
162 605/KL-QLR ngày 15/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, tiền thuê rừng và các nội dung khác có liên quan. Download
163 165/BC-KL ngày 15/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ Download
164 612/KL-TTPC ngày 17/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính. Download
165 616/KL-XDLL ngày 19/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
166 621/KL-PTR ngày 22/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện một số nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Download
167 622/KL-TTPC ngày 22/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng xảy ra tại khoảnh 02, TK 714, xã Sơn Điền huyện Di Linh Download
168 22/TB-KL ngày 22/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Download
169 626/KL-TTPC ngày 24/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v điều tra xử lý phá rừng trái pháp luật xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Download
170 629/KL-QLR ngày 24/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Minh Đạt. Download
171 630/KL-QLR ngày 24/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Văn bản số 322/KL-QLR ngày 18/8/2022 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường thực hiện theo dõi diễn biến rừng. Download
172 23/TB-KL ngày 26/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Download
173 645/KL-XDLL ngày 31/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
174 647/KL-TTPC ngày 31/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. Download
175 648/KL-TTPC ngày 31/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp nghỉ Lễ QUốc khánh năm 2022. Download
176 649/KL-QLR ngày 31/8/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tăng cường hỗ trợ, giám sát kiểm tra diện tích rừng do cộng đồng quản lý và diện tích rừng đã thu hồi từ cộng đồng. Download
177 24/TB-KL ngày 31/8/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết luận của Đ/c Vũ Đình Cường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại buổi làm việc với VQG Bidoup - Núi Bà Download
178 176/BC-KL ngày 05/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
179 177/BC-KL ngày 07/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2022 Download
180 658/KH-T1 ngày 07/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng bằng ứng dụng công nghệ số (máy Flycam) trên địa bàn 05 huyện và 01 thành phố. Download
181 660/KL-XDLL ngày 07/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v thực hiện công tác truyền thông về Đề án 06. Download
182 659/KL-XDLL ngày 07/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Download
183 661/KL-TTPC ngày 08/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị cho ông Mai Văn Hùng về thực hiện nhiệm vụ giám định viên tư pháp. Download
184 44/QĐ-KL ngày 07/9/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ v/v thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định hồ sơ mời thầy, thẩm định kết quả lựa chọn nhà nhầu. Download
185 181/BC-KL ngày 09/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 Download
186 664/KL-XDLL ngày 9/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai công tác nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. Download
187 665/KL-XDLL ngày 09/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v cử công chức hướng dẫn công chức mới tuyển dụng thực hiện chế độ tập sự. Download
188 668/KL-TTPC ngày 09/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Download
189 671/KL-TTPC ngày 12/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v đề nghị cử người hỗ trợ, tập huấn cho giám định viên tư pháp theo vụ việc thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng. Download
190 679/KL-QLR ngày 12/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v báo cáo tình hình xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và kinh phí hàng năm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Download
191 682/KL-TTPC ngày 14/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng xảy ra tại lô d, khoảnh 03, TK 215 xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Download
192 45/QĐ-KL ngày 15/9/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ Phân bổ " bảng cấm lửa" thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020. Download
193 46/QĐ-KL ngày 16/9/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ v/v phê duyệt hồ sơ mồi thầu Download
194 62/TTr-KL ngày 16/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện công trình cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. Download
195 689/KL-TTPC ngày 16/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v trao đổi, thống nhất phương pháp thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc. Download
196 691/KL-TTPC ngày 16/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Download
197 190/BC-KL ngày 20/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Download
198 47/QĐ-KL ngày 20/9/2022 Chi cục Kiểm lâm QĐ về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Download
199 64/TTr-KL ngày 20/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Tờ trình về việc xin cấp kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam ( 21/5/1973 - 21/5/2023) Download
200 191/BC-KL ngày 20/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 929/KL-TTPC ngày 12/6/2020 Download
201 26/TB-KL ngày 22/9/2022 Chi cục Kiểm lâm Thông báo về việc phúc tra kết quả kiểm tra diện tích giao khoán tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh theo Báo cáo số 538/BC-HKL ngày 08/8/2022 của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng. Download
202 723/KL-TTPC ngày 22/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 234A xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Download
203 728/KL-TTPC ngày 26/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai thực hiện Văn bản số 7235/UBND-LN ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh. Download
204 739/KL-HCTH ngày 28/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Download
205 744/KL-TTPC ngày 30/9/2022 Chi cục Kiểm lâm V/v tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Download
         
         
         
         
         

  Ý kiến bạn đọc

Điểm Cháy Từ Vệ Tinh
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Cảnh Báo Cháy Rừng Lâm Đồng
Dự Án Giám Sát TMR
Dự Án Giám Sát TNR
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây